StadsdorpZuid

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

StadsdorpZuid is een initiatief van bewoners in Amsterdam Zuid om te bevorderen dat senioren zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen en zelf de regie over hun eigen leven blijven voeren.

Wat is StadsdorpZuid?

StadsdorpZuid wil een open en moderne gemeenschap vormen, waarin het prettig ouder worden is. Zij willen zich niet afzonderen in een exclusieve, veilige omgeving (gated community) maar samen blijven wonen met andere generaties, actief blijven en zich inzetten voor anderen. De leden ontplooien de nodige initiatieven om samen hun eigen netwerk te vergroten en hun eigen wensen te realiseren. Hierdoor helpen zij ook vereenzaming te voorkomen. StadsdorpZuid is een coöperatie, de organisatievorm die het beste past bij de doelstelling om door samenwerking gemeenschappelijke belangen te behartigen.

Wat levert het op?

StadsdorpZuid  is uitgegroeid tot een goed functionerende groep zichzelf organiserende buurtbewoners met een uitgebreid scala aan activiteiten waar zij nut, plezier en gezelligheid aan beleven.

Hoe werkt StadsdorpZuid?

StadsdorpZuid spant zich in voor goede en betaalbare dienstverlening voor de leden. Zij streven naar thuiszorg die voldoet aan hun wensen, kleinschalig, persoonlijk en met een vast team zorgverleners.
StadsdorpZuid bemiddelt tussen leden en professionele vaklieden zoals schilders, installateurs, klusjesmannen, soms met Stadsdorpreducties. Daarnaast beschikken zij over adressen waar leden, die zelf niet willen of kunnen koken, maaltijden kunnen krijgen die lekker, gezond en betaalbaar zijn (ook thuisbezorgd).
StadsdorpZuid stimuleert modern nabuurschap hetgeen inhoudt dat hun leden een beroep kunnen doen op elkaar als reguliere hulp te zwaar of niet direct beschikbaar is.

Met wie wordt er samengewerkt?

ILC Zorgvoorlater, zorginstelling PuurZuid en de Rabobank.

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een manier waarop oudere buurtbewoners regie over hun eigen leven kunnen behouden, is StadsdorpZuid een goed voorbeeld.

Website

Looptijd

start: oktober 2010

Uitvoerende organisaties

Stadsdorp Zuid
Olympiaplein 65 -II
1077 CP Amsterdam
T 06 – 2534 5641
e info@stadsdorpzuid.nl
http://www.stadsdorpzuid.nl

Plaats

Amsterdam

Bereik

lokaal