Stappenplan voor mannen die worstelen met hun agressief gedrag

12-stappenplan Mannen tegen agressie

26 april 2016

Stappenplan voor groepsbijeenkomsten voor mannen die worstelen met hun agressief gedrag. Via deze bijeenkomsten vinden mannen steun bij het voorkomen van terugval in het oude gedrag.

Wat levert de groepsbijenkomst op?

Mannen tegen agressie helpt om agressief gedrag onder controle te krijgen en te houden. De deelnemers doen dit door naar elkaar te luisteren en elkaar kracht en hoop te geven, elkaar te helpen. Iedereen kan zijn verhaal kwijt, zonder bang te zijn veroordeeld te worden door de anderen. Dat zorgt ervoor dat de druk regelmatig van de ketel wordt gehaald. Deelnemers kunnen elkaar tussen de bijeenkomsten door ook bellen voor steun.

Hoe werkt het project?

Deelnemers hebben eerst bij de Ggz een groepstherapie Niet meer door het lint afgerond. Ervaren deelnemers zitten de groep voor en begeleiden de groep in procesmatig opzicht, maar iedereen krijgt de gelegenheid om daarin te groeien. Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur, die bestaat uit het voorlezen van de doelstelling, nieuwe groepsleden introduceren, het rondje leiden, de stap voorlezen en de discussie over de stap. De procesbewaker ziet erop toe dat de tijd gelijk verdeeld wordt en of iedereen er goed bij zit. Als hij merkt dat bij een deelnemer de spanning hoog oploopt, kan hij het proces even stopzetten om te kijken hoe het opgelost kan worden. Verder zijn er groepsregels: vertrouwelijkheid, openheid, elkaar uit laten praten, niemand veroordelen of verwijten maken en als je agressie bij je voelt opkomen een time out nemen. Er zijn in totaal twaalf stappen in evenzovele bijeenkomsten:
1. Eerlijkheid, 2. Hoop, 3. Vertrouwen, 4. Moed, 5. Betrouwbaarheid, 6. Bereidwilligheid, 7. Nederigheid, 8. Naastenliefde, 9. Rechtvaardigheid, 10. Doorzettingsvermogen, 11. Reflectie en 12. Dienstbaarheid.
Als de groep of leden van de groep hulp nodig hebben, kunnen ze een beroep doen op de Ggz die deze methode heeft ontwikkeld.

Wat zijn de succesfactoren?

Wat de methode tot een succes maakt is dat deelnemers elkaar goed durven aan te spreken en het ook goed kunnen verdragen dat ze aangesproken worden. Daarnaast ervaren deelnemers dat ze iets aan hun agressie kunnen doen en dat geeft hen zelfvertrouwen. Succesfactor is ook dat het mannen onder elkaar zijn die worstelen met de dezelfde gedeeld problematiek.

Met wie wordt samengewerkt?

De Ggz Westelijk Noord Brabant.

Website

http://www.mannentegenagressie.nl/index.php/site/ervaringsverhalen

Contact

http://www.mannentegenagressie.nl/index.php/site/contact