Stichting HomeLesS

praktijkvoorbeeld - 11 januari 1999

Stichting HomeLesS werkt als belangenbehartiger aan de verbetering van woonmogelijkheden voor oudere (50-plussers) homoseksuelen en lesbiennes.

Aanleiding

In de praktijk blijkt dat het verschil in leefstijl van hetero’s en homo’s onvoldoende tot zijn recht komt in bestaande woonvoorzieningen voor ouderen. In 1999 is de stichting HomeLesS opgericht om de krachten te bundelen en zo invloed uit te kunnen oefenen op beleidsmakers en woonvoorzieningen.

Doel

Doel van de Stichting HomeLesS is dat oudere homoseksuelen en lesbiennes geïntegreerd in de samenleving kunnen wonen, in welke woonvorm dan ook.

Doelgroep

Oudere (50-plussers) homoseksuele en lesbische mensen.

Werkwijze

Stichting HomeLesS onderhoudt contacten met politici, woning-exploitanten en belangenorganisaties.  De stichting brengt de specifieke woonwensen van homoseksuele en lesbische ouderen onder de aandacht. De woonwensen en -behoeften zijn in kaart gebracht door enquêtes. Via de media maakt Stichting HomeLesS haar doel en initiatieven aan een groter publiek kenbaar.

Website

Looptijd

Doorlopend vanaf december 1999

Uitvoerende organisaties

Stichting HomeLesS
Joop den Uyllaan 113
3119 VJ Schiedam
T (010) 426 38 22
www.stichting-homeless.nl

Contact

Joop de Beer
T 010 426 38 22
E debeerjoop@gmail.com