SV Mondriaan

praktijkvoorbeeld - 1 september 2010

Als een kind niet naar de sportvereniging kan komen, moet de vereniging de kinderen maar op gaan zoeken. Dat is de gedachte achter SV Mondriaan, waarbij kinderen gratis lid kunnen worden van de voetbalvereniging in ruil voor ouderparticipatie en het uitvoeren van klussen door de kinderen zelf.

Wat is SV Mondriaan?

In september 2010 is in Amsterdam West de voetbalvereniging SV Mondriaan opgericht. Bij deze vereniging kunnen kinderen en gezinnen die zelf de weg naar de vereniging niet vinden kennis maken met het verenigingsleven. Alle kinderen krijgen een gratis proeflidmaatschap, dat in het tweede seizoen ‘terugverdiend’ kan worden door het uitvoeren van klussen door ouders en kinderen.

Wat levert het project op?

Kinderen krijgen de kans om te sporten en om vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen te participeren in de samenleving en zich te ontwikkelen tot actieve burgers. Ouders leren aan de andere kant het verenigingsleven kennen en worden gestimuleerd hier een actieve bijdrage aan te leveren. Vooral voor allochtone ouders is ouderparticipatie lang niet altijd vanzelfsprekend. Het uiteindelijke doel is dat ouders en kinderen klaargestoomd worden voor het lidmaatschap van een reguliere sportvereniging. 

Doordat de voorzieningen in de wijk ook betrokken worden bij het project, ontstaat een netwerk dat jeugd, gezin en buurt met elkaar verbindt. Dat zorgt voor sociale cohesie en een plezieriger klimaat voor jonge kinderen om in op te groeien.

Hoe werkt SV Mondriaan?

Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, zowel jongens als meisjes, kunnen gedurende een seizoen deelnemen aan voetbalinstuiven, trainingen en wedstrijden. De kinderen krijgen voor de duur van deze periode een gratis proeflidmaatschap. Willen ze daarna lid blijven van de vereniging, dan zullen zijzelf en hun ouders dit lidmaatschap moeten ‘terugverdienen’ door het uitvoeren van klussen voor de vereniging.

Voorbeelden hiervan zijn het coachen van teams, het vervoer bij uitwedstrijden, vlaggen tijdens wedstrijden of het wassen van sportkleding. Daarnaast is het ook mogelijk klussen buiten de vereniging uit te voeren, zoals klussen op school of in wijkorganisaties en buurthuizen.

Wat zijn de succesfactoren?

SV Mondriaan maakt deel uit van het project ‘De Schoolsportvereniging in heel Nederland’ van Sportservice Noord-Holland. Dit project is een vervolg op de proeftuinen die NOC*NSF en Rotterdam Sportsupport in 2006 in een aantal Rotterdamse wijken zijn gestart. In deze proeftuinen is aangetoond dat deze vorm van het realiseren van nieuwe zelforganisaties in de wijk succesvol is. Het draagt bij aan de sociale samenhang en sportparticipatie in aandachtswijken. Daarnaast is sport een middel bij uitstek om wijken socialer, leefbaarder en veiliger te maken.

Met wie wordt samengewerkt?

Stichting Sportservice Noord-Holland en Het Oranje Fonds.

Iets voor u?

Bent u geïnteresseerd in de werkwijze van SV Mondriaan en wilt u meer weten? Neem dan contact op met SCIANDRI.

Website

Uitvoerende organisaties

SCIANDRI sportmanagement 
Nijverheidsweg 27F
2031 CN Haarlem 
T 023 – 53 27 044 
E info@sciandri.com
www.sciandri.nl

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Contact

Linda Griët
projectcoördinator
T 023  53 27 044 
E linda@sciandri.nl