Take Off Jongeren

praktijkvoorbeeld - 13 juni 2006

Take Off woningen zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor zwerfjongeren. De jongeren krijgen ambulante hulpverlening. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol. De jongeren hebben niet alleen een woning maar ze kunnen ook werkervaring opdoen.

Wat is Take Off?

Vanuit het project Geef opvang de ruimte is het project Take Off opgestart voor de maatschappelijke reïntegratie van (zwerf)jongeren. Het concept Take Off jongeren richt zich op kwetsbare jongeren tot 25 jaar die in het verleden in de problemen zijn geraakt (schulden, verslaving, detentie, afgebroken opleiding, dakloos) maar inmiddels een eind op weg zijn op het pad van de maatschappelijke re-integratie. Zij wonen nu vaak in een opvanginstelling en zijn er aan toe om door te stromen naar een vorm van begeleid wonen als tussenstap naar zelfstandig wonen. De beoogde jongeren zijn niet (meer) verslaafd;hebben geen ernstige psychische storingen (meer); kunnen een zelfstandige huishouden voeren met lichte (ambulante) begeleiding; beschikken over eigen financiële middelen of komen in aanmerking voor inkomensvoorziening (WIJ, WAjong); stellen zich begeleidbaar op; zijn voldoende gemotiveerd. Vanuit Take Off wordt meegedacht over financiering, met welke partner(s) etc..Voor organisaties die zelf een project willen opzetten, is er een handleiding.  

Wat levert het op?

Jongeren hebben een thuisbasis van waar uit ze met hulp de weg terug kunnen vinden naar een regulier leven met een woning en met werk.

Hoe werkt het project?

Binnen het concept TakeOff stelt de woningcorporatie een of twee woningen ter beschikking, waar 4 tot 8 jongeren onderdak krijgen. De bewoners hebben een eigen zit/slaapkamer, de woonkamer, keuken en sanitair zijn collectief. De betrokken partijen zoeken voor deze jongeren een werkervaringsplaats, eventueel gecombineerd met een scholingstraject. Dit kan gebeuren bij de corporatie zelf, maar ook bij een bedrijf of instelling, waarmee de corporatie of de andere partners zaken doen. Daarnaast wordt professionele (woon)begeleiding geboden, aansluitend op de specifieke persoonlijke problematiek. Dit gebeurt in de vorm van een personal coach, die eindverantwoordelijk is voor het gehele integratieproces (wonen, werken, scholing) en de contacten met de andere betrokkenen (begeleider op de werkplek, evt. hulpverleners, onderwijsinstelling e.d.) onderhoudt. Hiertoe wordt een contract afgesloten met een professionele zorgleverancier. Na een periode van maximaal 2 jaar is de jongere naar verwachting in staat om zelfstandig te wonen en op eigen kracht een baan te verwerven.

Wat zijn de succesfactoren?

Het take off principe werkt goed om dat het hier gaat om kleinschaligheid; er maar weining partijen bij betrokken zijn, er geen grote verbouwingen hoeven worden doorgevoerd; het project goed aansluit bij het maatschappelijk ondernemerschap van woningcorporaties; het een mooie tussenstap is op weg naar zelfstandig wonen.
In de periode 2008 - 2010 zijn zo’n 11 Take Off projecten of projecten met Take Off-achtige kenmerken in den lande gerealiseerd.

Met wie wordt samengewerkt?

Take Off is een samenwerkingsverband tussen Woningcorporatie Aedes, Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland ondersteund door het ministerie van VWS.

Iets voor u?

Bent u op zoek naar een aanpak waarbij zwerfjongeren de kans krijgen om onder begeleiding te wonen en ondertussen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden, dan is Take Off misschien wel wat voor u.  

Hoe worden Take Off projecten gefinancierd?

Er zijn verschillende bronnen van waaruit een project gefinancierd kan worden. Op de website vindt u een tabel met deze mogelijkheden. In veel gevallen gaat het om Wmo-gelden en bijdrages van de woningcorporatie.

Website

Evaluatie

In april 2011 heeft men vanuit de projectgroep Take Off een veldraadpleging uitgevoerd. Het resultaat kunt u vinden bij de hieronder vermelde bijlages.

Looptijd

Doorlopend vanaf 2006

Uitvoerende organisaties

Federatie Opvang
Bezoekersadres: Regentesselaan 31, 3818 HH Amersfoort
Postadres: Johan van Oldenbarneveltlaan 34 - 36, 3818 HB  Amersfoort
T 033 4615029
E secretariaat@opvang.nl
www.opvang.nl

Plaats

Arnhem, Den Haag, Den Ham, Emmen, Harderwijk, Nijmegen, Nunspeet, Stadskanaal, Vroomshoop, Zwolle

Provincie

Drenthe, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland

Land

Nederland

Contact

Marleen van der Kolk (projectleider)
T  033 461 50 29
m.vanderkolk@opvang.nl

Tasso Heijnen (projectpartner SZN)
t.heijnen@zwerfjongeren.nl
T  020 4940515 (bereikbaar ma - do)

 

DownloadsTypeGrootte
Checklist voor het opzetten van een Take Off project pdf28.76 KB
Veldraadpleging 2011 pdf219.35 KB