Talent Apeldoorn

Talent Apeldoorn is een integrale aanpak voor mensen die zowel een uitkering krijgen als zorg en ondersteuning. Voor deze mensen worden participatieplaatsen geschapen waarbij de nadruk ligt op talent en niet zozeer op beperking.

Wat is Talent Apeldoorn?

Talent Apeldoorn is een integrale aanpak voor mensen die zowel een uitkering krijgen als zorg en ondersteuning. Het is de bedoeling om In twee jaar tijd (2013 en 2014) vanuit het project 750 participatieplekken te scheppen  waar deelnemers maatschappelijk nuttige taken verrichten, weer een dagstructuur krijgen en een netwerk opbouwen. Het gaat daarbij altijd om vormen van (begeleid) vrijwilligerswerk.

Wat levert het op?

Voor de individuele cliënten levert het  waardering en sociale contacten op. Tussen organisaties verbetert de samenwerking.

Hoe werkt Talent Apeldoorn?

Er is een online ‘Prikbord Talent’ ingericht. Dit is een website met participatieplekken. De participatieplekken zijn bij zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties of verenigingen. Mensen kunnen zich zelf aanmelden bij Talent of ze worden doorverwezen door de klantmanager van de sociale dienst.
Een ander doel van het project is om individuele begeleiding veel meer collectief te organiseren. Niet alleen vanuit het oogpunt van maatschappelijke kosten, maar in de eerste plaats om mensen te helpen (weer) een netwerk op te bouwen. Kregen mensen vroeger individueel begeleiding bij het koken, de administratie of andere vaardigheden, nu zijn er in de wijken Ontmoetingsplaatsen.  Bij de groepsbegeleiding zijn professionals van verschillende disciplines en organisaties betrokken. De samenwerking tussen organisaties gaat bijna in zijn geheel met gesloten beurs.

Met wie wordt er samengewerkt?

Wisselwerk, De Kap, DaAr en Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, 's Heeren Loo, Atlant Zorggroep en Zorggroep Apeldoorn. Klik hier voor het volledige overzicht.

Website

Uitvoerende organisaties

Gemeente Apeldoorn
Werkplein Activerium.
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
T 055 580 2000
E talent@apeldoorn.nl

Plaats

Apeldoorn

Bereik

lokaal

Contact