Talenten ontplooien in een Zelfregiecentrum

Ruimte voor kunnen, willen en mogen

23 maart 2017

In een zelfregiecentrum ontwikkelen burgers zelf initiatieven waardoor zij hun talenten ontplooien en diensten voor de samenleving verrichten. Een ideale plek om zelfregie én maatschappelijke participatie te ontwikkelen en te vergroten.

Door en voor

Een zelfregiecentrum wordt opgezet en beheerd door mensen die werken aan hun mogelijkheden, wensen en dromen. Deenemers spreken zichzelf en elkaar aan op wat kan, en gaan niet uit van hun beperking, of die nu psychische, fysieke of verstandelijke van aard is. Deelnemers worden ondersteund door ervaren coaches en vrijwilligers. Een zelfregiecentrum onderscheidt zich van activiteiten van welzijns- en zorgorganisaties, waar de professional de leiding heeft.

Mogelijkheden benutten

Deelnemers zetten zich actief in, individueel, sociaal en ook maatschappelijk, ontwikkelen hun vermogens en hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden nemen toe. Een zelfregiecentrum sluit aan op de zorgvisie rond herstel en eigen regie, Daarnaast sluit het beleidsmatig aan bij de doelen voor het vergroten van zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht, en ruimte geven aan eigen initiatief van burgers.

Hoe werkt het Zelfregiecentrum in Venlo?

Elk zelfregiecentrum verschilt enigzins omdat het start vanuit een unieke situatie met unieke mensen. Om een beeld te geven hoe een zelfregiecentrum werkt, vertellen wij u hoe het in Venlo is georganiseerd:

• Coaching
Er zijn binnen Zelfregiecentrum Venlo ervaren coaches, een aantal van hen is zelf ervaringsdeskundig. Coaches helpen deelnemers bij het maken van hun eigen plan en vinden van eigen oplossingen. Het Zelfregiecentrum is gespecialiseerd in het herkennen van kwaliteiten bij mensen. Coaching gaat samen met scholing en andere activiteiten binnen het Zelfregiecentrum.

• Scholing
Deelnemers kunnen deelnemen aan verschillende cursussen en scholingen:

  • Zelfregie (Een 10-daagse cursus rondom thema's als: wat zijn mijn kwaliteiten, hoe vertel ik mijn verhaal, van idee naar uitvoering, hoe neem ik waar, ben ik een groepsmens of meer een solist, etc.)
  • Herstellen doe jezelf (Een cursus van 10 dagdelen waarin je met behulp van een werkboek meer zicht krijgt op hoe je zelf kunt bijdragen aan je herstel. Herstel staat hier o.a. voor: je diagnose een plek geven in je leven; een balans vinden tussen een ziekte hebben en je leven zinvol invullen.)
  • Halen én brengen (Een cursus voor mensen die hun eigen ervaringen willen gaan inzetten bij het ondersteunen van andere mensen. Door je bewust te zijn hoe je zelf meer de regie over je leven bent gaan nemen, leer je anderen hierbij te ondersteunen.)

• Vrijwilligerswerk doen of een werkervaringsplek vinden
Binnen het Zelfregiecentrum is van alles te doen. Als vrijwilliger kun je bijvoorbeeld gastheer- of vrouw zijn tijdens de open inloopmomenten of meehelpen bij de organisatie van activiteiten. Ook kan het Zelfregiecentrum een werkervaringsplek buiten het centrum zoeken.

• Meedoen aan activiteiten
Regelmatig worden er uitnodigende activiteiten georganiseerd, zoals creatieve workshops.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Aansluiten bij kwaliteiten van mensen
  • Gericht zijn op zingeving en persoonlijk perspectief
  • Actief gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid
  • Niet het aanbod staat centraal maar de mate waarin de mens zich geholpen voelt
  • Het creëren van experimenteerruimte

Steeds meer centra

Meer informatie over het concept van een zelfregiecentrum en de zelfregiecentra in Weert en Roermond is te vinden op www.zelfregiecentrum.nl.
Naast Venlo zijn zelfregiecentra gestart in Den Bosch, Weert, Nijmegen, Lelystad, Den Haag, Gouda, Alkmaar, Utrecht, Zeeland en Deventer