De tegenprestatie voor Elkaar vanuit het Prachthuis

27 oktober 2015

Overschie voor Elkaar begeleidt vanuit het PrachtHuis bewoners uit Overschie en omgeving bij de tegenprestatie. De vrijwilligers van Overschie voor Elkaar krijgen zelf een uitkering en geven de begeleiding vorm door een peer-to-peer benadering. Het PrachtHuis is een laagdrempelige en voorliggende voorziening die mensen ondersteunt bij informatie en adviesvragen, ideeën over de wijk helpt te realiseren en mensen begeleidt naar een vorm van meedoen.

Wat levert Overschie voor Elkaar en Het Prachthuis op?

Overschie voor Elkaar bevordert maatschappelijke participatie en de sociale samenhang in en probeert achterstand en sociaal isolement te voorkomen. De peer-to-peer begeleiding van Overschie voor Elkaar werkt drempelverlagend.

Het PrachtHuis is een herkenbare, laagdrempelige en goed bereikbare locatie voor zowel bewoners als maatschappelijke partijen in Overschie. Het "open marktvloer" karakter versterkt de samenwerkingsverbanden tussen het sociale , economische en fysieke domein. Vanuit de ontmoetingen en gesprekken die plaatsvinden in het PrachtHuis ontstaan ideeën en activiteiten. Bij het aanbod van het Prachthuis wordt rekening gehouden met de behoeften van bewoners. Zo zijn taalondersteuning, administratieve hulp en computervaardigheden nu terug te zien in het weekprogramma van het PrachtHuis.

Hoe werkt het?

Via Overschie voor Elkaar kan iemand activiteiten in de eigen buurt, bij het PrachtHuis, of via de vrijwilligersbank uitvoeren. Overschie voor Elkaar koppelt daarbij vanuit een sterk informeel netwerk bewoners en organisaties met elkaar.

Overschie voor Elkaar maakt een afspraak met een uitkeringsgerechtigde over de invulling van de tegenprestatie. Op basis daarvan wordt gekeken hoe iemand kan meedoen en wat de belemmeringen en interesses zijn.  In het geval van mantelzorg of taalproblemen kunnen  taalondersteuning of mantelzorgactiviteiten geformaliseerd worden als tegenprestatie. Ook bij andere belemmeringen wordt gekeken of Overschie voor Elkaar kan ondersteunen. Door samen drempels te slechten en mensen persoonlijk te begeleiden krijgen (vaak vereenzaamde) burgers weer contact met de maatschappij en met hun eigen netwerk.

Het PrachtHuis heeft de doelstellig alle inwoners van Overschie optimaal te bedienen. Het biedt één grote openbare ruimte, een “Markthal”, waar alle aanbieders van sociaal maatschappelijk werk, ondernemers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en bewoners een “open marktvloer” wordt geboden om collectief hun activiteiten uit te oefenen. Door hier hun kennis en kunde te delen, kunnen zij optimaal gebruik maken van onderlinge knowhow. In het PrachtHuis kunnen ook particuliere organisaties, bedrijven of ZZP’ers ruimte huren.

In het PrachtHuis kunnen bewoners van Overschie en omgeving „zonder afspraak‟, ongeacht leeftijd, afkomst of opleidingsniveau elkaar en in de wijk actieve professionele organisaties in een ontspannen sfeer ontmoeten. Omdat het één inloop en ontmoetingsruimte is ontstaan er gemakkelijker contacten tussen bewoners en organisaties en bedrijven. Het PrachtHuis biedt daarom de juiste randvoorwaarden waaronder mensen geactiveerd kunnen worden. Het netwerk van het PrachtHuis breidt zich steeds meer uit en dat vergroot de mogelijkheden voor meedoen.

Wat zijn de succesfactoren?

Samenwerking tussen Overschie voor Elkaar en Het Prachthuis leidt tot een efficiënt gebruik van middelen.

Voor Overschie voor Elkaar:

  • Peer-to-peer aanpak
  • Enorm informeel netwerk van bewoners en organisaties en bedrijven
  • Onafhankelijk, ook in samenwerkingsrelatie met Sociale Dienst
  • Actief en zichtbaar in politieke zin (lijst Overschie voor Elkaar), in dialoogbijeenkomsten, inspraakmogelijkheden en andere belangrijke evenementen
  • Een sterke kerngroep van mensen met een brede opvatting over werk, dat meer omvat dan louter een betaalde baan

Voor Het Prachthuis:

  • Zichtbaar, bereikbaar, laagdrempelig en uitnodigend
  • Aanbod speelt in op behoeften bewoners
  • Onafhankelijk
  • Legt verbindingen tussen doelgroepen/mensen, wetten, verschillende sectoren
  • Vanuit het PrachtHuis zijn 244 organisaties betrokken die ingeschakeld kunnen worden bij een vorm van ondersteuning, waardoor het de toegangspoort vormt tot de hulp- en dienstverlening in Rotterdam.

Met wie wordt er samengewerkt?

Overschie voor Elkaar werkt samen met de sociale dienst.  Het Prachthuis werkt samen met 244 organisaties waarvan een aantal ook spreekuur houden in deze locatie.

Meer weten?

Bent u op zoek naar een plek op wijkniveau waar bewoners, mensen uit de omgeving, organisaties en bedrijven elkaar op laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten en een ongedwongen match tussen vraag en aanbod kan plaatsvinden? Dan kan Het Prachthuis u wellicht inspireren.

Wilt u meer weten over de informele invulling van de tegenprestatie en wijze waarop uitkeringsgerechtigden andere uitkeringsgerechtigden begeleiden naar een vorm van meedoen? Neem dan contact op met Overschie voor Elkaar.

Website

Kijk op www.overschievoorelkaar.nl en lees meer over de informele invulling van de tegenprestatie en de wijze waarop uitkeringsgerechtigden andere uitkeringsgerechtigden begeleiden naar een vorm van meedoen.
Kijk op www.hetprachthuis.nl en lees hoe bewoners, organisaties en bedrijven elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten.