Tentoonstelling Opvoeden samen aanpakken

praktijkvoorbeeld - 14 april 2011

Tentoonstelling met herkenbare situaties laat ouders met elkaar praten over opvoeden. De tentoonstelling is een prima insteek om informele netwerken rond ouders met jonge kinderen of pubers te beginnen of verstevigen.

Wat is ‘Opvoeden Samen Aanpakken’?

Ouders gaan naar aanleiding van een tentoonstelling met elkaar in gesprek over dagelijkse vragen en onzekerheden over het opvoeden van jonge kinderen en pubers. De tentoonstelling laat herkenbare situaties zien, in beeld en tekst, bij verschillende gezinnen. Een getrainde vrijwilliger leidt het gesprek rondom enkele thema’s uit de tentoonstelling (bijvoorbeeld loslaten en grenzen stellen of opvoeden als gescheiden ouders) en zorgt ervoor dat vooral de ouders zelf met elkaar het gesprek aangaan. Ouders kunnen hun vragen en knelpunten kwijt en wisselen ervaringen en tips uit in de situaties die zij tegenkomen. Als mensen er behoefte aan hebben krijgen zij aan het eind van de bijeenkomst extra informatie waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen, bijvoorbeeld bij het CJG.
De methodiek is te huur bij medeontwikkelaar Radar.

Wat levert het op?

De tentoonstelling is een prima insteek om informele netwerken rond ouders met jonge kinderen of pubers te beginnen of verstevigen. De tentoonstelling brengt onderwerpen in beeld waar menig ouder vragen of onzekerheden over heeft. Door samen te praten over het opvoeden leren ouders elkaar kennen. Zij ervaren de meerwaarde van uitwisseling, het wordt normaler om over onzekerheden bij opvoeden te praten en er ligt een basis om elkaar vaker te treffen. Daarnaast worden het CJG en de vragen waarmee men daar terecht kan beter bekend bij de doelgroep.

Met wie wordt samengewerkt?

Radar werkt samen met Stichting Mooi in Den Haag (waar het project oorspronkelijk vandaan komt) en met plaatselijke CJG’s. Het project wordt in 2011 en begin 2012 ingezet in de gemeenten Weert, Zoetermeer, regio Nijmegen, Amsterdam (Stadsdeel Oost) en Almere.

Iets voor u?

Zoekt u een praktische ingang om een informeel netwerk voor en door ouders te kunnen opstarten en uw doelgroep meer bekend te maken met het CJG? Maak dan gebruik van de methodiek met de tentoonstelling en de ervaring in de aanpak ’Opvoeden Samen Aanpakken’. Kijk op Opvoeden Samen Aanpakken voor actuele informatie.

Uitvoerende organisaties

RadarAdvies
Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
T 020 - 4635050
www.radaradvies.nl

Stichting Mooi
Postbus 43197
2504 AD  Den Haag
T 070 - 366 08 01
www.stichtingmooi.nl

Land

Nederland

Contact

Ellis Abbema
E e.abbema@radaradvies.nl

Marian Zandbergen
E m.zandbergen@radaradvies.nl
T 06 - 2121 2690

Lidia van Albada
E l.albada@stichtingmooi.nl