Thuislozen Team Twente

28 augustus 2013

Wat doet het Thuislozen team?
Het T-team helpt jongeren tussen de 12 en 25 jaar die drie maanden of langer geen vaste verblijfplaats hebben. De begeleider is er drie maanden lang, zeven dagen per week, op flexibele tijden. Hij kijkt samen met de jongere naar diens wensen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor het regelen van huisvesting of scholing, maar ook afspraken over geld of werk of om het contact met thuis te herstellen. De begeleider gaat ook mee naar CWI, de sociale dienst, de schuldhulpverlening, op zoek naar kamers en werk. Hij laat de jongere zien hoe deze gebruik kan maken van instanties.

De hulpverleners gaan naar plekken waar zich veel jongeren bevinden, zoals het stadscentrum, gokhallen, buurthuizen en coffeeshops. Hier leggen zij contact met jongeren en geven zij informatie over de hulp die geboden kan worden. De jongere krijgt hulp op het gebied van huisvesting, financiƫn, arbeid, scholing, politie, justitie, gezondheid, vrije tijd en religie. Indien andere hulpverlening nodig is, legt men contacten met de desbetreffende instanties. Tevens wordt aandacht besteed aan het sociale netwerk van de jongere om terugval naar het oude levenspatroon te voorkomen. De jongeren worden 3 maanden lang intensief en daarna nog een jaar lang op afstand begeleid. Het doel is dat na afloop van de hulp de jongeren weer thuis woont of vaker thuis komt, in een pleeggezin of leefgroep woont of een eigen woonruimte gevonden.

Wat zijn de succesfactoren?

De jongeren worden individueel begeleid; hun eigen persoonlijke problemen worden aangepakt, voor veel jongeren is het een opluchting dat ze gezien/gehoord worden en dat ze voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Met wie wordt samengewerkt?

Het Thuislozen Team werkt onder andere in het J-punt samen met Individuele Begeleiding, Ondersteunende Begeleiding, Jonge Moeder Project en Casemanagement. Ook in Almelo, Hengelo en Oldenzaal werken de T-teammedewerkers met andere partijen samen. In alle gevallen is Bureau Jeugdzorg ook een samenwerkingspartner.

Het wordt het project gefinancierd?

Individuele begeleiding wordt geboden vanuit een AWBZ indicatie (PGB of Zorg in Natura).

Website

Looptijd

Het project is in 1999 gestart.

Uitvoerende organisaties

Jarabee Thuislozen Team Twente
T 074 256 19 00
E info@jarabee.nl

Plaats

Almelo, Enschede, Hengelo