De Tijd van je Leven

praktijkvoorbeeld - 15 april 2008

Een vijfdelige serie interactieve en speelse workshops voor en door ouders om elkaar te spiegelen en te inspireren.

Wat is De Tijd van je Leven?

De Tijd van je Leven is een werkvorm die ingezet wordt door ouders die in contact willen komen met andere ouders om te praten over ouderschap en opvoeden. De workshops zijn informeel opgezet, oplossingsgericht en vol belevingsgerichte werkvormen. Iedere ouder wordt gezien als ervaringsdeskundige en door samen in gesprek te gaan relativeren en inspireren ouders elkaar.

Wat levert het op?

De Tijd van je Leven levert contacten tussen ouders op die zitten met vragen rond opvoeden en ouderschap. Ouders vertellen elkaar ervaringen en delen leuke en mooie momenten, maar kunnen ook vragen en twijfels bij elkaar kwijt. Ouders voelen zich gesteund en gesterkt. Gezinsleden en gezinnen onderling kunnen positief met elkaar omgaan en ouders zullen minder snel een beroep doen op deskundige opvoedingsondersteuning. Vanuit de contacten kunnen gezinsnetwerken ontstaan, die het sociale en pedagogische netwerk rondom gezinnen versterken.

Hoe werkt De Tijd van je Leven?

Ouders die in hun eigen omgeving activiteiten voor andere ouders willen organiseren kunnen contact zoeken met de landelijke stichting. De werkgroep ondersteunt de ouders op allerlei manieren. Zo worden een aantal keer per jaar trainings- en inspiratiedagen georganiseerd voor ouders die een initiatief willen starten.

Via de website kunnen ouders nagaan of andere ouders al actief zijn in hun gemeente, en contact zoeken. GJG’s, scholen of gemeenten kunnen ook een initiatief starten met ondersteuning van de Family Factory.

Vanuit de werksessie De Tijd van je Leven kunnen gezinsnetwerken ontstaan. Deelnemende ouders blijven elkaar ontmoeten en organiseren allerlei activiteiten. In de regio Rivierenland (Tiel e.o.), Houten, Den Haag Spoorwijk, Amersfoort, Purmerend, Gouda, Amerongen, Zaandam en Terneuzen worden anno 2011 ook gezinsnetwerken opgezet.

Wat zijn de succesfactoren?

De succesformule is dat ouders zelf het initiatief nemen vanuit hun eigen behoefte. Een landelijke organisatie biedt hen daarbij de nodige ondersteuning. Het is een pro-actieve manier om te werken aan een gezond gezin(sleven).

Iets voor u?

Wilt u informele netwerken rond gezinnen opzetten, dan kunt u contact zoeken met de Family Factory en initiatieven ontplooien voor ouders. De Family Factory organiseert ook workshops die ingehuurd kunnen worden door scholen, gemeenten of kerken.

Website

Looptijd

Looptijd start
1/04/2008

Looptijd einde
doorlopend

Uitvoerende organisaties

Family Factory
Godfried Bomansstraat 7 
4103 WR Culemborg 
T 0345 75 21 76 
E info@familyfactory.nu
www.familyfactory.nu

Land

Nederland