Tijdelijk dienstverband helpt mensen in de bijstand aan een baan

8 januari 2016

Gemeente Kerkrade helpt mensen in de bijstand aan betaald werk via een tijdelijk dienstverband bij leerwerkbedrijf Relim.

Wat levert deze vorm van arbeidsbemiddeling op?

Bijstandsgerechtigden komen tijdelijk bij Relim in dienst zodat zij makkelijker het uiteindelijke doel kunnen bereiken: een dienstverband bij een reguliere werkgever. Voor de gemeente is dit bovendien een manier om te voldoen aan de grotere vraag naar arbeidsmatige inzet, die ontstaat door een sterke vergrijzing in Limburg.

Hoe werkt de begeleiding?

De gemeente schakelt het leerwerkbedrijf Relim in om langdurige bijstandsgerechtigden te helpen bij het vinden van een arbeidsmatige dagbesteding. Relim heeft ervaring met arbeidsbemiddeling voor mensen met psychische of psychiatrische beperkingen, maar ook met groepen die meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. De cliënt komt in dienst bij Relim, dat daarvoor loonkostensubsidie ontvangt. Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maken gebruik van een breed pakket van dagbesteding, scholing en persoonlijke ontwikkeling. Mensen met minder afstand tot de arbeidsmarkt volgen een verkort traject. Relim gebruikt de eigen infrastructuur om cliënten te plaatsen en werkt hiervoor ook samen met de gemeente, die haar eigen netwerk heeft.

Uitvoerende organisatie

Relim
www.relim.nl

Contactpersoon

Anja Frijns
E info@relim.nl