Training Time-Management voor mantelzorgers - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 14 oktober 2014

Wat houdt het project in?

Ondersteuning van mantelzorgers die zich overbelast voelen en het gevoel hebben tijd tekort te komen. Mantelzorgers leren beter om te gaan met hun beschikbare tijd.

Wat levert het op?

Met dit initiatief mantelzorgers inzicht geven in de mate waarin en waaraan zij prioriteit geven, wat zij belangrijk en minder belangrijk vinden en hoe in een goede persoonlijke afweging tijdwinst te boeken is: maatwerk dus. (In de cursus “De kunst van het nee zeggen’ komt het stellen van grenzen aan bod en het maken van een weloverwogen keuze voor ‘ja’ of ‘nee’; ook hiervoor kan men inschrijven).
Bijkomend effect is dat mantelzorgers zich ervan bewust worden dat zij zelden aan zichzelf de hoogste prioriteit geven: doorgaans een ‘schokkend’ besef.

Met wie wordt samengewerkt?

De training wordt verzorgd door de consulent van Steunpunt Mantelzorg. Het is wel de bedoeling deze breder uit te zetten, als daar de middelen voor zijn. Samenwerking met andere organisaties is dan vanzelfsprekend.

Wat zijn de succesfactoren?

Een positieve insteek; mantelzorgers het gevoel geven dat zij nog veel kunnen winnen aan kracht en tijd; hoop en optimisme versterken: het gevoel hebben zelf de regie te voeren over hun leven i.p.v. ‘geleefd’ te worden.

Website

Looptijd

Elk jaar wordt de training gegeven op basis van vraag en aangepast aan actuele ontwik-kelingen en voortschrijdende inzichten.

Uitvoerende organisaties

Steunpunt Mantelzorg/LEVgroep

Plaats

In de gemeente Helmond (€ 87.000 inwoners).

Contact

Lies van Houtem (lies.vanhoutem@levgroep.nl)

Trefwoorden