TraJect

praktijkvoorbeeld - 6 oktober 2013

TraJect: Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie ontwikkeld (TraJect: aan het werk?!)en vanaf 2007 toegepast in de polikliniek Jongvolwassenen van het ErasmusMC. De jury van de MOVISIE participatieprijs 2012 heeft Traject een van de goede voorbeelden genoemd die navolging verdienen.

Wat is TraJect?

is een origineel project omdat het aandacht vestigt op de arbeidsparticipatie van jongeren met een chronische aandoening binnen revalidatiecentra. Bijzonder is de inzet van de deskundigheid van professionals uit zowel de revalidatie als de re-integratie (ergotherapeut en jobcoach). De interventie is baanbrekend en overdraagbaar.

Wat levert het op?

Uit de evaluatie van de interventie, op basis van de gegevens van twaalf jongvolwassenen uit drie groepen, blijkt dat de interventie toepasbaar is bij de doelgroep en haalbaar in een revalidatiesetting. De voorlopige resultaten met betrekking tot de effectiviteit zijn veelbelovend: na een jaar nam 67% van de jongeren deel aan betaald of onbetaald werk. Momenteel wordt de interventie via TransitieNet op grotere schaal in revalidatiecentra geïmplementeerd.

Hoe werkt TraJect?

De ontwikkelde interventie bestaat uit een combinatie van zes groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding gedurende één jaar, en onderscheidt zich van het bestaande aanbod doordat deze:
 

  • een generiek programma biedt waar (gaan) werken centraal staat, en niet de diagnose;
  • gebruik maakt van gecombineerde deskundigheid van professionals uit de revalidatie (ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker) en re-integratie (jobcoach);
  • voor jongeren op het juiste moment ('just in time') wordt aangeboden;
  • intensiever en specifieker is dan in reguliere revalidatieprogramma's gebruikelijk is.

Met wie wordt er samengewerkt?

Het project TraJect heeft financiële steun ontvangen van het Johanna KinderFonds, Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, VSB-fonds en UWV.

Wat zijn de suscesfactoren?

Bijzonder is de inzet van de deskundigheid van professionals uit zowel de revalidatie als de re-integratie (ergotherapeut en jobcoach). De interventie is baanbrekend en overdraagbaar. TraJect is ontwikkeld in samenwerking met de praktijk en de doelgroep. De combinatie van een groepsprogramma en individuele begeleiding blijkt effectief en motiverend.

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een manier om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden, is deze aanpak wellicht interessant.

Website

Looptijd

2009-2012

Uitvoerende organisaties

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
T (010) 794 5185
E kenniscentrumzorginnovatie@hr.nl

Contact

Harald Miedema 
E h.s.miedema@hr.nl