Ugchelen doet het! Samen!

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

Een aanpak in de vorm van drie projecten waarbij verschillende vormen van burgerparticipatie  worden onderzocht elk gericht op één van de specifieke Ugchelse onderdelen van de openbare ruimte. De aanpak is onderdeel van het Platform31/SEV programma "Burgerparticipatie openbare ruimte in New Towns".

Wat is Ugchelen doet het! Samen!?

Het gehele experiment is een experiment om inzicht te krijgen in de wijze waarop bewoners meer betrokken willen zijn en worden bij inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij is van te voren een indeling gemaakt in drie verschillende vormen van burgerparticipatie:

 • het aanwonendenmodel, hierbij is er sprake van eigen belang voor de bewoners.
 • Het projectmodel, dit is een in tijd beperkte activiteit die regelmatig wordt uitgevoerd door een willekeurige groep inwoners.
 • Het adoptiemodel waarbij een vaste groep inwoners bijvoorbeeld een park onderhouden zonder dat er eigen belang is.

Oorspronkelijk waren er drie projecten voorgesteld. Naar aanleiding van het inwonersoverleg zijn de projecten aangepast en is hun aantal uitgebreid tot zes.

Hoe werkt Ugchelen doet het! Samen!?

Uiteindelijk zijn er in samenspraak met de bewoners zes projecten uitgekozen:

 1. Verwijderen Zwerfvuil (projectmodel). Dit project gaat over het tweemaal per jaar verwijderen van zwerfvuil langs de invalswegen van Ugchelen.
 2. De Wierse (aanwonendenmodel).  Dit project betreft de bewoners van de straat de Wierse. Zij willen meer zon in hun tuin krijgen door bomen, die langs de beek de Winkewijert aan de zuidzijde van de tuinen staan, te rooien of in te korten.
 3. De Beektuin (adoptiemodel). In het project Beektuin (voorheen Heemtuin) gaat het om het verder inrichten van de tuin, gericht op avontuurlijk spelen, maar ook op broedplaatsen voor de ijsvogel.
 4. Grindberm Klein Hattem (aanwonendenmodel) Het project betreft het onderhoud van de grindbermen door de aanwonenden van Klein Hattem.
 5. Rozenbottelstruiken aan de Molecatenlaan (aanwonendenmodel). De aanwonenden van de Molecatenlaan nemen zelf een deel van het dure onderhoud van de rozenbottelstruiken in de bermen voor hun rekening.
 6. Opknappen winkelgebied Molecatenlaan (aanwonendenmodel). De winkeliers en grondeigenaren hebben het initiatief genomen zelf het winkelgebied aan de Molecatenlaan met beperkte middelen op te knappen.

De aanpak brengt met zich mee dat de leiding en de uitvoering van de projecten in handen moet liggen van bewoners zelf en dat de gemeente alleen faciliteert.

Evaluatie

De voornaamste conclusies uit de evaluatie zijn:

 • Het is noodzakelijk dat er een enthousiaste en gemotiveerde bewoner als trekker van het project is. Zonder die trekker is er geen voortgang en loopt het project dood..
 • Het aanwonendenmodel is ruim vertegenwoordigd bij de projecten, blijkbaar hebben projecten waarbij bewoners zelf een belang hebben een voorkeur
 • De inzet van het Gemeente is essentieel voor het slagen van de projecten.

De volledige evaluatie vind u in het Eindrapport Ugchelen doet het! Samen! (pdf)

Looptijd

januari - december 2012

Uitvoerende organisaties

Dorpsraad Ugchelen
Postbus 3138
7339 ZG  Ugchelen
http://www.dorpsraadugchelen.nl

Platform31
Koningin Julianaplein 10
2595 AA DEN HAAG
T +31 (0)70 302 84 84
E info@platform31.nl

Plaats

Apeldoorn

Contact

Harry Vos
T (055) 541 29 46

Wilma Pothoven
T (055) 533 77 00