Uitkeringsgerechtigden scharrelen hun eigen inkomen bij elkaar

9 november 2015

In de Vrije Uitloop U.A. krijgen mensen met een bijstandsuitkering de kans om te laten zien dat zij in een regel-arme zone door middel van parttime ondernemerschap (een deel van hun) uitkering zelf kunnen verdienen

Wat levert de Vrije Uitloop U.A op?

Bijstandsgerechtigden vinden uit of hun een idee voor een eigen bedrijf binnen drie jaar levensvatbaar is. In een voor hen veilige omgeving, want in die periode behouden zij het recht op een uitkering. Met door henzelf bedachte activiteiten, waar ze zelf achter staan.
Voor de gemeente levert dit een besparing op de uitkeringen op. Afhankelijk van hoe groot de opbrengsten zijn, stroomt een deel ervan terug naar de gemeente.

Hoe werkt het?

De Vrije Uitloop U.A. is een coöperatie en die coöperatie is een paraplu waaronder mensen in een regelarme zone hun ding mogen doen.Deze scharrelondernemers mogen parttime ondernemen met behoud van uitkering. Ze behouden de rechten die ze hebben en worden ontslagen van sollicitatieplicht en meedoen aan reintegratieactiviteiten. Ze kunnen zich daardoor volledig op hun eigen bedrijf richten.
De coöperatie is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, de scharrelondernemers hoeven geen inschrijving te hebben bij de KvK. Zij zijn lid van de coöperatie.
Scharrelondernemers mogen omzet maken met hun activiteiten. De omzet komt in een persoonlijke thermometer. Gemaakte onkosten worden daaruit vergoed. Er wordt (nog) geen winst uitgekeerd. Na 1 jaar volgt een evaluatiemoment.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Een voor bijstandsgerechtigden veilige experimenteeromgeving. Zij behouden volledig hun rechten op de uitkering
  • Zij doen door henzelf bedachte en voor hen dus zinvolle activiteiten
  • Zij zijn ontslagen van voor hen zinloze reintegratieactiveiten.
  • Laagdrempeliger dan de BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen). Voor de BBZ moet een door externe partij goedgekeurd ondernemingsplan ingediend worden waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het bedrijf binnen drie jaar levensvatbaar is. Veel van de door scharrelondernemers ingediende bedrijfsplannen voldoen nu niet aan dit criteria.
  • De stichting biedt de ondernemers administratieve ondersteuning
  • Ook NUGGERS kunnen deelnemen

Met wie wordt er samengewerkt?

 Gemeente Breda, Dienst Werk en Inkomen

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een laagdrempelig manier  waarmee bijstandsgerechtigden zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer, is deze aanpak wellicht interessant.

Website

Uitvoerende organisaties

Coöperatie de Vrije Uitloop U.A.
Prinsehof 2
Breda
E devrijeuitloop@gmail.com

Contact