Vaders van betekenis - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 15 juli 2014

Wat houdt het project in?

Het initiatief ‘Vaders van betekenis’ is bedoeld voor allochtone vaders en grootvaders, maar ook voor gescheiden vaders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de zorg en opvoeding van hun kinderen en het versterken van de ouder-kind relatie.

Vaders van betekenis is opgezet voor vaders in een sociaal isolement. Hoewel vaders van betekenis in eerste instantie bedoeld was voor allochtone vaders in een sociaal isolement  heeft ‘Vaders van betekenis’ zich ook gericht op gescheiden Hengelose vaders in een sociaal en emotioneel isolement.

Wat levert het op?

Vaders van betekenis heeft als doel om de emancipatie van allochtone vaders en grootvaders te bevorderen en de band met hun kinderen te versterken. De vaders voelen zich meer verantwoordelijk voor de opvoeding en de zorgtaak in het gezin. Bij deze vaders en hun partners heeft dit geresulteerd in meer bewustwording in rollenpatronen, positief opvoeden, opvoeding en zorgtaken met elkaar bespreken en afstemmen. Ze hebben meer kennis van opvoeding, regelgeving en onderwijs gekregen en “vaderbetrokkenheid" op de school van hun kinderen gerealiseerd.

Met wie wordt samengewerkt?

Met diverse gemeentelijke-, wijk-, zorg-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Eerste insteek: sport als bind- en opvoedmiddel gebruiken ; en voor de werving een bekende naam (FC Twente) en voetbal (interesse mannen)  nemen . Opvoeding visualiseren: In teamsport kom je een aantal aspecten tegen welke we ook in gezinsverband  zien: regels als afspraken na komen, rekening houden met de ander, discipline, elkaar  respecteren, communiceren.
  • Vraaggericht werken
  • Diverse gezamenlijke activiteiten met vaders en kinderen (versterking onderlinge band)
  • De vaders benaderen op vaderschap ‘’Een vader van betekenis’
  • Het bewerkstelligen van groepscohesie,  vertrouwen, kwetsbaar durven opstellen: Terugkerend thema ‘opgroeien en opvoeden’:  verleden, heden en toekomst.
  • Kennisoverdracht  bij themabijeenkomsten en workshops  over opvoeding , gezin, onderwijs en samenleving.
  • Gebruik maken van eigen kracht en talenten in de groepen ambassadeurs ‘vaders van betekenis
  • Bijeenkomsten met vaders en moeders over rollen en rolpatronen: versterken bewustwording en begrip , het gesprek met elkaar aangaan, gezamenlijk sturing en invulling geven aan de wisselende rollen.
  • De erkenning van ‘het ambassadeurschap’  in de rol die zij uitdragen binnen de diverse wijkactiviteiten. De vaders worden herkend , erkend  en ontvangen  steeds meer waardering waardoor zij in verder in hun rol als ambassadeurs groeien.

Website

Looptijd

2010 tot 2014

Uitvoerende organisaties

SCALA welzijn

Plaats

Hengelo (Twente), stadsdeel midden

Contact

Marianne Jansen (m.jansen@scalawelzijn.nl)

Trefwoorden