Vaders Voor Lezen Leescoalitie - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 28 september 2014

Wat houdt het project in?

Met de campagne Vaders Voor Lezen wil de Leescoalitie (groot)vaders oproepen vaker voor te lezen, en een grotere rol te nemen in de leesopvoeding van hun kinderen, omdat hun voorbeeld een groot effect heeft op het leesgedrag van hun kinderen en veel vaders dit effect nog onderschatten.

De kern van Vaders Voor Lezen is een bewustwordingscampagne die zich richt op alle vaders van Nederland. Zo lopen er drie verschillende op vaders gerichte bibliotheektournees, waarmee vaders door het hele land worden opgeroepen met hun kinderen naar de bibliotheek te komen. In september 2014 is een voorleesservice gestart voor bedrijven, waarbij werkgevers wekelijks een voorleesverhaal krijgen toegestuurd, die ze aan hun mannelijke werknemers kunnen meegeven. In november 2014 vindt een Vaderweek plaats, met een speciale Vaderdag in de boekhandels en bibliotheken. Ook wordt een landelijke mediacampagne opgezet om vaders bewust te maken van het belang en plezier van voorlezen. Verder worden bestaande campagnes van de betrokken organisaties uitgebreid worden met activiteiten die in het teken staan van Vaders Voor Lezen, en roepen we derden in het land op om zelf activiteiten te organiseren die aansluiten bij Vaders Voor Lezen. Ze kunnen deze activiteiten aanmelden op de website vadersvoorlezen.nl.

Wat levert het op?

Veel vaders onderschatten hun eigen rol in leesopvoeding. Daarom willen wij alle vaders bewust maken van het feit dat zij echt verschil kunnen maken in het leesgedrag van hun kinderen, vooral bij hun zonen. Kinderen imiteren volwassenen; vaders kunnen duidelijk maken dat lezen ook een activiteit voor jongens en mannen is. Ook voegen vaders iets toe aan de leesopvoeding: vaders en moeders hebben ander taalgebruik en verschillende voorleesstijlen. Tot slot versterkt voorlezen de band tussen vader en kind, het is dus voor beide leuk en belangrijk. Vaders onthouden zichzelf en hun kinderen iets wanneer ze niet voorlezen.

Met wie wordt samengewerkt?

De Leescoalitie bestaat uit vijf grote organisaties die zich bezig houden met leesbevordering: Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, Vereniging Openbare Bibiotheken en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Verder werken we samen met bibliotheken, boekhandels, onderwijs, diverse bedrijven en maatschappelijke instellingen waaronder HEMA, Groupon en BP Nederland, NBD Biblion en vele anderen.

Wat zijn de succesfactoren?

Behalve een hoop media-aandacht bij de lancering van het elftal in april 2014, veel aan-vragen van instellingen uit het hele land om posters en promotiemateriaal, een groeiend aantal aangemelde activiteiten op vadersvoorlezen.nl en een enthousiast elftal van bedrijven dat is begonnen met de voorleesservice, is het nog wat vroeg om te spreken van succesfactoren. Het eerste halfjaar van de campagne heeft vooral in het teken gestaan van onderzoek en het op poten zetten van activiteiten, die vanaf nu volop gaan lopen.

Website

Looptijd

Van januari 2014 t/m december 2015

Uitvoerende organisaties

De Leescoalitie

Plaats

In heel Nederland.

Contact

Maartje Bolt (mbolt@lezen.nl)

Trefwoorden