Vakantieopvang voor kinderen en jongeren met een beperking

praktijkvoorbeeld - 9 november 2017

Een goede vakantie voor het kind en een rustige week voor de ouders. Stichting Wielewaal organiseert door heel Nederland vakantieopvang en logeerweekenden voor kinderen en jongeren. Het gaat om kinderen en jongeren met een beperking die thuis wonen en dagelijks intensief zorg of begeleiding nodig hebben. Door de opvang zijn alle leden van het gezin tijdelijk vrij van de dagelijkse zorg en routine.

Voor wie?

De opvang is geschikt voor leerlingen van scholen in het speciaal onderwijs of leerlingen van het regulier onderwijs met een ‘rugzak’. Dit zijn kinderen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudig complexe beperking of met ADHD/Autisme Spectrum Stoornis. Het niveau van de activiteiten is gericht op kinderen met een verstandelijke leeftijd tot ongeveer 14 jaar.

Wat is het resultaat?

Opladen

Kinderen en jongeren die door hun beperking dagelijks intensieve zorg en hulp nodig hebben, kunnen minder makkelijk logeren bij vriendjes of familie. Ouders, broers en zussen zijn dagelijks bezig met helpen en passen hun leven aan. Door een korte en voor iedereen plezierige onderbreking van de routine, kan iedereen in het gezin zich opladen. Vakantie- en logeeropvang is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg ontlast gezinnen die langdurig met mantelzorg te maken hebben.

Weekend of vakantieweek

Een logeerweekend duurt van vrijdagavond tot zondagavond. Overdag zijn er activiteiten op en rond het terrein van de accommodatie. Deelnemers die niet willen logeren, kunnen ook een hele zaterdag of zondag aanwezig zijn.

De vakantiedagopvang vindt plaats op een mytylschool of een andere rolstoeltoegankelijke locatie. Wielewaal huurt voor de activiteiten bestaande accommodaties en heeft geen eigen vastgoed. Hierdoor kan de stichting flexibel werken en inspelen op de lokale behoefte. De activiteiten zijn gericht op het behoud van de vaardigheden van het kind en het bieden van een vaste dagstructuur.

Vrijwilligers bij Stichting Wielewaal

Stichting Wielewaal werkt met vrijwilligers en steekt veel energie in het werven van vrijwilligers. Werving vindt plaats via reclamecampagnes, mediaberichten, via scholen (samenwerkingsverbanden en individuele stagiaires), stagemarkten, mond-tot-mond reclame en social media (facebook, twitter, LinkedIn). Vrijwilligers volgen een scholingstraject met een instructiedag en schriftelijk informatiemateriaal. Tijdens de activiteit worden vrijwilligers intensief ingewerkt door ervaren vrijwilligers of professionals.

Kosten en vergoedingen

Deelnemers betalen de activiteiten vanuit hun indicatie, eventueel aangevuld met een eigen bijdrage.

Aansluiten bij wat werkt

Respijtzorg werkt beter als de aanbieder een thuisgevoel creëert en rekening houdt met de leef- en zorgritme en leefstijl van de deelnemers. Hoe doet Stichting Wielewaal dit?

Als ouder intensieve zorg voor je kind tijdelijk uit handen geven vraagt dat de aanbieder vertrouwen uitstraalt en zorgvuldig handelt. En als kind en jongere wil je graag in goede handen zijn en kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. Stichting Wielewaal bepaald het aantal begeleiders aan de hand van wat de deelnemers nodig hebben en varieert van 1-op-3 tot 1-op-1. Deelnemers worden begeleid door een team bestaande uit een vaste recreatieleider en geschoolde vrijwilligers. Die intensieve begeleiding maakt persoonlijke aandacht mogelijk. En is er gelegenheid om de activiteiten aan te passen aan persoonlijke wensen. Kinderen die komen logeren kunnen uiteraard hun eigen knuffels meenemen. Wanneer er ook behoefte is om andere eigen spullen mee te nemen is dat altijd bespreekbaar. Het vrijwilligersteam blijft het hele weekend op de locatie en wisselt niet tussendoor. Dit geeft het gevoel dat je samen weekend viert en dat er geen mensen als begeleiders ‘aan het werk’ zijn.

Aansluiten bij leef- en zorgritme

Tijdens de weekenden is er altijd een moment waarop logees programmawensen door kunnen geven voor deze keer of een volgende keer. Indien haalbaar wordt hier rekening mee gehouden.

Doordat er intensieve begeleiding (1-op-1 tot 1-op-3) aanwezig is, is het mogelijk om het programma (bijvoorbeeld activiteiten, uitstapjes, maar ook bedtijden) aan te passen aan de individuele deelnemer.

Aansluiten bij leefstijl

Op de weekenden is een vaste recreatieleider aanwezig die de logees steeds beter leert kennen. Deze zorgt ervoor dat bijvoorbeeld speelgoed en knutselspullen aansluiten bij de wensen en belevingswereld van het kind.

Wanneer ouders bijzondere wensen voor bijvoorbeeld een dieet doorgeven, dan wordt hier rekening mee gehouden.

 

Meer weten? Kijk op www.wielewaal.nl