Vernieuwd dorpshart geeft Velp impuls

praktijkvoorbeeld - 1 november 2009

In het Brabantse Velp (1370 inwoners) zoeken al jarenlang zo’n vijftig mensen een woning, variërend van een starterswoning, vrijstaand huis, twee-onder-één-kap tot een seniorenwoning. Maar woningen kwamen er niet bij in Velp. Tot er opeens kavels vrijkwamen door de bouw van een nieuwe school. De Bewonersvereniging Velp, die werd opgericht in 2004, zorgde ervoor dat de kansen voor doorstroming en nieuwbouw werden benut.

Hoe werkt het?

De BVV fungeert als een soort coördinator van die doorstroming: een lid wil zijn huis verkopen en een nieuwe bouwen, een ander lid wil diens huis overnemen. Lidmaatschap van de BVV kost 100 euro. In ruil daarvoor zorgt de vereniging voor goede en gunstige afspraken met diverse partijen. Het collectief krijgt bijvoorbeeld gunstige rentepercentages bij de Rabobank. Door gezamenlijk voor één architect en aannemer te kiezen, levert de schaalgrootte ook voordeel op. De BVV zet zich ook in voor vernieuwing van het dorpshart, waar o.m. een kleine levensmiddelenwinkel zou moeten komen. Een voormalig Jezuïtenklooster dat al twintig jaar leegstond, krijgt weer een nieuwe bestemming door verkoop aan een projectontwikkelaar die er (zorg)appartementen in maakt. Dit levert weer werkgelegenheid op voor 150 mensen.

Met welk doel?

Voorkomen dat jongeren wegtrekken uit het dorp en de doorstroming in woningbezit bevorderen. Mogelijk maken dat mensen kunnen wonen in het huis dat bij ze past.

Met welk resultaat?

Velpenaar Harry Opsteegh richtte in 2004 de Bewonersvereniging Velp (BVV) op. Door het vrijkomen van kavels ontstonden opeens mogelijkheden voor doorstroming. De BVV wierp zich op als gangmaker en coördinator. De komende jaren worden er 120 woningen bijgebouwd in Velp.

Succesfactoren

  • zelforganisatie
  • vernieuwing dorpshart
  • samenwerking overheid, burgers en bedrijven
  • meer werkgelegenheid
  • jonge mensen blijven in het dorp wonen

Een tegenslag is geweest dat zorginstelling Dichterbij gaandeweg moest afhaken. Er waren intenties om samen met de BVV een winkel te starten waar cliënten met een verstandelijke beperking zouden gaan werken. Inmiddels heeft het traject zoveel tijd in beslag genomen, dat betreffende cliënten iets anders zijn gaan doen. Er is dus een personeelstekort, de winkel kan niet bemenst worden vanuit de zorginstelling. De in het ontwerp opgenomen winkel wordt daarom een appartement.

Website

Uitvoerende organisaties

Bewonersvereniging Velp o.b.v. PON Brabant.

Plaats

Velp

Contact

Jolanda Luijten
E j.luijten@ponbrabant.nl