De Verteltas

praktijkvoorbeeld - 15 oktober 2010

Vrouwen uit Houten met allerlei verschillende achtergronden maken gezamenlijk Verteltassen. Dit zijn stoffen tassen met daarin een prentenboek en allerlei spelmateriaal over hetzelfde thema. Opbrengsten? Vrouwen ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen. Daarnaast wordt met de tassen de taalvaardigheid van kinderen gestimuleerd.

Wat is De Verteltas?

In oktober 2010 is in Houten het project De Verteltas gestart, een initiatief van welzijnsorganisatie Van Houten&Co. Het project is in eerste instantie bedoeld als ontmoetingsproject voor moeders in de wijk. Met het project is een plek gecreëerd waar vrouwen met allerlei verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en leren kennen. De vrouwen werken gezamenlijk aan de Verteltassen. Doordat ze samen met hun handen werken, wordt ontmoeting op laagdrempelige wijze gefaciliteerd. Het eindresultaat is een Verteltas, waarvan de inhoud en het ontwerp op de tas bepaald worden door het thema van een gekozen prentenboek. De eerste Verteltassen zijn inmiddels gereed en sinds het voorjaar van 2011 worden deze uitgeleend aan ouders en hun kinderen via de peuterspeelzalen en het kinderspeelcafé.

Wat levert het project op?

De Verteltas is een mooi voorbeeld van hoe verschillende doelstellingen binnen één project gecombineerd kunnen worden. Aan de ene kant wordt een plek gecreëerd waar de ontmoeting tussen vrouwen met verschillende achtergronden, jong en oud, allochtoon en autochtoon tot stand kan komen. Aan de andere kant wordt de taalvaardigheid van peuters gestimuleerd. De Verteltas stimuleert ouders om gericht met hun kind bezig te zijn met voorlezen en spelen.

Hoe werkt De Verteltas?

Gedurende één dagdeel per week komen de vrouwen samen in Wijkwerkplaats de Meerkoet. Onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers werken ze gezamenlijk aan de Verteltassen. Ze ontwerpen en maken deze geheel zelf. Van houten puzzels tot handpoppen, van speelkleed tot memoryspel, alles hebben de vrouwen zelf bedacht en gemaakt. Als de Verteltassen na een aantal maanden klaar zijn, worden ze in de peuterspeelzalen en het kinderspeelcafé in de wijk gebruikt en uitgeleend aan de ouders.

Wat zijn de succesfactoren?

Doordat de vrouwen samen werken aan de Verteltassen ontstaat er al handwerkend contact en leren de vrouwen elkaar beter kennen en begrijpen. Deze ’ontmoeting door de taal van de handen’ is een laagdrempelige manier van elkaar leren kennen, zeker wanneer er sprake is van taalbarrières. Daarnaast vindt het project plaats op wijkniveau. Dit vergroot de kans dat de opgedane contacten binnen het project ook daarna zullen beklijven waardoor sociale netwerken tussen ouders ontstaan.

Met wie wordt samengewerkt?

Binnen dit project werkt Van Houten&Co samen met Stichting Peuterspeelzalen Houten en de Bibliotheek (samenwerkingspartners in de Brede School), het Kinderspeelcafé en enkele enthousiaste wijkbewoners.

Iets voor u?

Bent u op zoek naar manieren om ontmoeting tussen ouders op wijkniveau te faciliteren en wilt u tegelijkertijd taalvaardigheid bij jonge kinderen stimuleren? Dan is een speels project zoals De Verteltas wellicht ook wat voor u. Neem voor meer informatie contact op met Van Houten&Co of kijk op www.verteltas.nl. Op Youtube is ook een video te bekijken over De Verteltas.

Uitvoerende organisaties

Welzijnsorganisatie Van Houten&co
Hollandsspoor 37
3994 VT Houten
T 030 - 63 63 250
www.vanhoutenenco.nl

Plaats

Houten

Provincie

Utrecht

Land

Nederland

Contact

Lidwine Elshof
Projectcoördinator
E l.elshof@vanhoutenenco.nl