Vertrouwenspersonen huiselijk geweld

praktijkvoorbeeld - 7 mei 2007

Het doel van het project is de ontwikkeling en escalatie van huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen. Vertrouwenspersonen pikken in een vroegtijdig stadium signalen op en helpen betrokkenen bij huiselijk geweld het taboe rondom huiselijk geweld te doorbreken, in contact te laten treden met en hulp te aanvaarden van organisaties, die op basis van integrale afspraken samenwerken.

Wat is het project

Vertrouwenspersonen huiselijk geweld is een project gericht op het doorbreken van het taboe rondom huiselijk geweld. Vrijwillige vertrouwenspersonen geven presentaties en voorlichting over het onderwerp huiselijk geweld en voeren gesprekken met betrokkenen (zowel daders als slachtoffers) van huiselijk geweld. 

Wat levert het project op

Het project is vijf jaar geleden in de Arnhemse wijk Malburgen gestart. In deze tijd zijn ongeveer 280 contactgesprekken gevoerd en veel presentaties en voorlichtingen gegeven. Voor betrokkenen bij huiselijk geweld is het een manier om hun verhaal te doen, zonder zich veroordeeld te voelen. Na een gesprek met een vertrouwenspersoon kunnen veel betrokkenen weer een tijdje vooruit. Een belangrijk neveneffect van het project is dat het de sociale samenhang in de wijk en actief burgerschap van de wijkbewoners stimuleert. Mensen leren beter om zich heen te kijken en indien nodig elkaar een handje te helpen. Door zelf actief te worden als vrijwilliger, stimuleren de vertrouwenspersonen anderen dit ook te doen.

Hoe werkt het project

In 2004 werd tijdens een olympiade in de Arnhemse wijk Malburgen door een groep Marokkaanse vrouwen aangegeven dat er iets moest gebeuren om het geweld achter te voordeur te bestrijden. Dit resulteerde erin dat het thema ‘huiselijk geweld’ werd opgenomen als sociale bouwsteen in Malburgen. In samenwerking met de organisaties Elan, Serafijn en Stichting Rijnstad, ontwikkelde de wijk Malburgen in 2007 een plan voor het project Vertrouwenspersonen huiselijk geweld. Voor het project zijn 25 vrijwilligers getraind tot vertrouwenspersoon.

Het werk van de vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen schenken op verschillende manieren aandacht aan het onderwerp huiselijk geweld. Ze maken het project en het onderwerp kenbaar in de wijk door flyers uit te delen en presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten te houden in onder andere buurthuizen en op scholen. Daarnaast kunnen mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld een contactgesprek met een vertrouwenspersoon aanvragen. Vertrouwenspersonen voeren minimaal één en maximaal drie contactgesprekken met hen. Indien gewenst kunnen zij daarna worden doorverwezen naar het maatschappelijk werk, waarmee de projectcoördinatoren van Stichting Rijnstad nauwe contacten hebben.

directe hulp na doorverwijzing
Wanneer de betrokkenen worden doorverwezen, worden ze direct geholpen. Tijdens de contactgesprekken is het van belang dat de mensen die te maken hebben met huiselijk geweld eigenaar blijven van hun probleem; het probleem kan alleen worden opgelost wanneer ze hun eigen rol erin erkennen.

Wat zijn succesfactoren

In het project wordt er gewerkt met vrijwillige vertrouwenspersonen, dit maakt het project laagdrempelig. Voor mensen die betrokkenen zijn bij huiselijk geweld is het vaak een grote stap om professionele hulpverlening te zoeken, ze stappen makkelijker op een vrijwilliger af. Daarnaast wonen de vrijwilligers (meestal) in de wijk waar ze actief zijn als vertrouwenspersoon, waardoor ze bekend en benaderbaar zijn. Tot slot hebben de vertrouwenspersonen korte lijntjes met het maatschappelijke werk, waardoor betrokkenen bij huiselijk geweld makkelijk en snel doorverwezen kunnen worden.

Met wie wordt samengewerkt

Om het project goed te laten verlopen, wordt er met verschillende partijen samengewerkt. Een belangrijke partner is Serafijn, zij heeft een belangrijke rol gespeeld in de opzet van het project en verzorgt de training en coaching van de vertrouwenspersonen. Daarnaast wordt er op stedelijk niveau samengewerkt met verschillende afdelingen van Stichting Rijnstad. Deze korte lijntjes zijn gunstig voor de doorverwijzing van betrokkenen bij huiselijk geweld naar het maatschappelijk werk of om veilige ontmoetingsplekken te organiseren voor de betrokkenen met de vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld in buurthuizen. Ook zijn er nauwe contacten met het Stedelijk Vrouwencentrum Oase en met het project Eergerelateerd geweld van Hera. 

Vertrouwenspersonen huiselijk geweld. Iets voor u?

Het project Vertrouwenspersonen huiselijk geweld speelt een belangrijke rol in het op de kaart zetten van het probleem huiselijk geweld in de Arnhemse wijken Malburgen, Arnhemse Broek, Klarendal, Geitenkamp en Presikhaaf. Samen met de vertrouwenspersonen gaan de wijkbewoners met het onderwerp aan de slag en worden zij zich bewust van de omvang van het probleem. Het project stimuleert mensen over het onderwerp te praten en te discussiëren en eventueel in actie te komen door bijvoorbeeld presentaties aan te vragen en betrokkenen bij huiselijk geweld op het project te wijzen.

Werkwijze makkelijk overdraagbaar
De werkwijze van Vertrouwenspersonen huiselijk geweld is makkelijk over te dragen is naar andere gemeenten of welzijnsorganisaties. Een aantal belangrijke elementen uit het project moeten echter wel aanwezig zijn om het project ook buiten Arnhem een succes te maken:

  • vrijwilligers dienen een gedegen en intensieve training krijgen.
  • vrijwilligers moeten op hun motivatie worden geselecteerd.
  • goede samenwerking is met andere organisaties, zoals met de wijkagenten en het maatschappelijk werk,
  • vrijwilligers moeten de tijd krijgen om het onderwerp op de kaart te zetten in de wijk of de buurt. Ervaring leert dat het een aantal jaren duurt voordat de effecten van het project zichtbaar worden.
  • gemeente of de welzijnsorganisatie moeten bereid zijn om zelf tijd in het project te steken. Het is een bewerkelijk project waarin het belangrijk is dat de vrijwilligers goed worden ondersteund en begeleid.

Website

Looptijd

2007 - doorlopend

Uitvoerende organisaties

Stichting Rijnstad
Roermondsplein 20
6811 JN Arnhem
T  026 31 27 700
www.rijnstad.nl

Plaats

Arnhem

Provincie

Gelderland

Bereik

Lokaal

Contact

Hanneke Fiesler
Stichting Rijnstad
T  026 3127700
M  06 46129795
h.fiesler@rijnstad.nl

DownloadsTypeGrootte
Artikel Vertrouwenspersonen huiselijk geweld pdf132.1 KB
Good practice Vertrouwenspersonen huiselijk geweld Rijnstad pdf3.37 MB
Vertrouwenspersonen huiselijk geweld Vertrouwenspersonen huiselijk geweld 7.24 KB