Vijf sterren dorp Schoonloo

praktijkvoorbeeld - 8 juli 2013

Hoe is het gesteld met het woon- en leefplezier in het dorp? Door middel van het project Vijf sterren dorpen zijn een aantal dorpen in Drenthe zelf gaan onderzoeken hoe het staat met vijf kwaliteiten van woon- en leefplezier. Voor zichzelf, om eventuele uitdagingen en verbetering aan te gaan. Maar ook voor anderen om van te leren.

Wat is het project?

Schoonloo is een klein dorp in het hart van Drenthe met ongeveer 95 huizen en 250 inwoners. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drente (BOKD) heeft in de zomer het project Vijfsterren Dorpen gelanceerd om het woon- en leefplezier in de dorpen in Drenthe inzichtelijk te maken en waarnodig te beïnvloeden. Schoonloo heeft zich aangemeld en is een van de vijf kandidaten voor het project Vijfsterren Dorpen.

Schoonloo heeft met behulp van huiskamergesprekken zelf inzichtelijk gemaakt, hoe het is gesteld met hun eigen woon- en leefplezier. Dit hebben ze gedaan op vijf verschillende kwaliteiten:

  • identiteit, dorpscultuur en traditie
  • activiteiten, verenigingsleven, ontmoetingsmogelijkheden en voorzieningen
  • zaken op eigen kracht regelen
  • zorg en aandacht voor elkaar
  • leren van elkaar

Deze vijf kwaliteiten zijn de vijf sterren (levensaders) van woon- en leefplezier in het dorp.

Wat levert het op?

De huiskamergesprekken geven Schoonloo een beeld van haar kwaliteiten, trots, ideeën en kanttekeningen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat Schoonloo oa een enthousiast en zelfredzaam dorp is met een groot gevoel van solidariteit en naoberschap. Ook werd duidelijk dat er veel verenigingen zijn, met een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers, dat Schoonloo haar historie (nog) te weinig vastlegt en er voor jeugd vanaf 12 jaar weinig te doen is in het dorp. Er is een sterrenteam geformeerd dat een plan van aanpak opgesteld heeft om de uitdagingen te realiseren en vervolgens te verankeren.

Hoe werkt het project?

Schoonloo beoordeelde zelf hoe het is gesteld met hun woon- en leefplezier. Dorpen die alles op orde hebben scoren hoog op kwaliteiten als gewoonten en tradities, alledaagse activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, zelforganisatiekracht, zorg en aandacht voor elkaar en ervarend leren en vernieuwen. Deze vijf kwaliteiten vormen de vijf sterren van woon- en leefplezier. Naast de kwaliteiten die aan bod komen door de zelftoets wordt er als het ware een aanlegsteiger gebouwd voor hoe andere organisaties of partners kunnen ’aanmeren’ in het dorp. Het dorp laat vervolgens middels goede voorbeelden zien waar hun specifieke kracht ligt als het gaat om woon- en leefplezier. Deze methoden zijn vastgelegd in een ’receptenboek’.

Iets voor u?

De methodiek van Vijfsterren Dorpen helpt dorpen inzichtelijk te maken waar hun kracht ligt en tegelijkertijd uitdagingen aan het licht te brengen. Interesse in een dergelijke zelftoets of benieuwd naar het receptenboek? Kijk voor meer informatie over het Vijfsterren Dorp Schoonloo en de andere Vijfsterren Dorpen op de website van BOKD.

Looptijd

2009 - 2011

Uitvoerende organisaties

Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD)
Oostersingel 21a
9401 JZ Assen
T 0592 31 51 21
E info@bokd.nl
W www.bokd.nl

Plaats

Schoonloo

Provincie

Drenthe

Contact

Dhr. Anton Bardie
bestuurslid Belangenvereniging Schoonloo