Villa Bedreivigheid

praktijkvoorbeeld - 13 mei 2013

Villa Bedreivigheid is de naam van een initiatief ontstaan door en voor mensen die dak- of thuisloos en/of verslaafd zijn. Villa Bedreivigheid biedt arbeidsmatige dagbesteding vanuit de vraag en vanuit de eigen kracht van de deelnemers. De villa is een vorm van dagbesteding in zelfbeheer.

Wat is ‘Villa bedreivigheid’?
De naam Villa Bedreivigheid slaat zowel op de fysieke plek van het initiatief; een oud pand, als op een manier van werken die bedreivigheid is gaan heten. De Villa is een statig oud vervallen pand aan de rand van het centrum dat in 2008 in gebruik is genomen en opgeknapt door de deelnemers. In het pand is ‘bedreivigheid’ ontwikkeld; deelnemers ontwikkelen bezigheden als dagbesteding met als doel persoonlijk herstel en economische zelfstandigheid. In de villa is een drukkerij, een meubelmakerij, een fietsboodschappendienst, een kapper, een servicepunt/sociaal café voor formulieren en administratie, en een wasserette. Er is ook plek voor de wijkzuster.
In de Villa wordt een pleisterplaats gebouwd, waar mensen met een smalle beurs terecht kunnen voor een betaalbare maaltijd; een ‘flat’-packers-hotel. Deze pleisterplaats biedt weer mogelijkheden voor een opleiding (horeca, dienstverlening).

Dit cliënteninitiatief staat ook bekend onder de naam 'Methodine'.

Hoe werkt Villa bedreivigheid?
De villa is ontstaan vanuit een initiatief van daklozen en de coördinator, Ine Spuls. Deelnemers zijn participanten, geen cliënten. deelnemers zijn 'bedreivig'; ze doen. Deelnemers zijn niet of matig onder invloed van drank of drugs; zij moeten in staat zijn te doen. De vroegste bezoekers komen rond 6 uur ’s ochtends, Ine Spuls, de (vrijwillige) coördinator start tegen 9 uur. De Villa is open van maandag t/m donderdag. De officiële sluitingstijd is 4 uur, maar het komt regelmatig voor dat dit uitloopt. Ook zijn er op vrijdag incidenteel activiteiten. De Villa wordt door circa 10-15 mensen per dag bezocht.

De bedreivigheid, het werken, gebeurt vanuit de kracht en eigen interesses van mensen, wat ze kunnen en willen, en sluit aan bij hun eigen tempo. De bedreivigheid is meer procesgericht dan resultaatgericht, is geen vorm van hulpverlenen maar adviseren en stimuleren. De werkwijze sluit aan bij de principes van de presentiebenadering, de creatiespiraal en van eigen kracht (strength based) en empowermentdenken. Bedreivigheid is uit eigen ervaring ontwikkeld.

Voor wie is Villa Bedreivigheid’?
De Villa is er voor en door mensen met een verslaving, schulden, die dakloos zijn, psychische problemen hebben of hebben gehad, of een justitieel verleden. Velen hebben geen huis, of zijn thuis niet welkom of houden het er niet vol. Jonge mensen blijken maar kort te komen, en er komen meer mannen dan vrouwen. Er is een harde kern van 8-12 mensen.

Wat levert deelname op?
Het in eigen beheer opknappen en runnen van het pand en het het opzetten en uitvoeren van activiteiten geeft deelnemers een gevoel van eigenwaarde en kracht. Deelnemers vinden bij elkaar herkenning, waardoor veiligheid en binding ontstaat.

Met wie wordt samengewerkt?
De Villa werkt samen met een ROC en is een erkend leer- en werkbedrijf, een woningcorporatie en de gemeente Doetinchem.

Website

Uitvoerende organisaties

Stichting Eigen Bedreivigheid
Grutstraat 49
7001 BW Doetinchem
Tel. 0314-769052
M: 06-10266610 
info@bedreiv.nl

Contact

Ine Spuls