Voice OUT: een lesprogramma over identiteit en mensenrechten

praktijkvoorbeeld - 20 juni 2014

Het Voice OUT lessen- en actieprogramma omvat lessen over identiteit, mensenrechten, mediawijsheid en discriminatie. Het heet ‘Voice OUT’ omdat het jongeren een stem geeft en democratisch burgerschap bevordert.

Wat is Voice OUT

De kern van Voice OUT is dat jongeren zelf een minicampagne maken tegen discriminatie en voor mensenrechten.

Wat levert het op?

Aandacht voor burgerschap en seksuele diversiteit op School

Hoe werkt Voice OUT

De lessen kunnen worden ingezet door docenten als onderdeel van de lessen maatschappijleer en burgerschap of door jongerenwerkers. Ze duren twee uur per week gedurende zes tot twaalf weken. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen/jongeren de opdracht om een kleine campagne voor mensenrechten en tegen homofobie te ontwikkelen. Ze worden begeleid bij het maken van de campagne en voeren de campagne zelf in school (of daarbuiten) uit. Als er meerdere groepen tegelijk campagnes ontwikkelen, kunnen de lessen eindigen met een verkiezing van de beste campagne, wat discussies oplevert over de beste aanpak van een positief schoolklimaat. Een formele visitatie is ook een mogelijkheid.

De gratis toolkit biedt suggesties voor hoe de docent of jongerenwerker het programma of ‘spel’ kan organiseren. De handleiding beschrijft zowel het spel als de oefeningen die gebruikt kunnen worden.

Wat zijn de succesfactoren?

Het programma kan zelfstandig uitgevoerd worden, er is een toolkit beschikbaar, Het Voice OUT traject kan ook prima worden gecombineerd met het opzetten van een GSA (Gay-Straight Alliance).

Met wie wordt er samengewerkt?

Dit traject is door verschillende EU-landen ontwikkeld die gezamenlijk het NISO-consortium vormen. Vanuit Nederland participeerde EduDivers

Website

Evaluatie

De interventie is in vier landen getest  (België, Estland, Italië en Nederland. Er is online geen informatie te vinden over deze testen

Looptijd

Vanaf 2012

Uitvoerende organisaties

EduDivers
Vinkenstraat 116-a
1013 JV Amsterdam
T: 020 428 80 73
E: info@edudivers.nl
http://www.edudivers.n

Plaats

Amsterdam