Voorkomen van gewelddadig gedrag in verkering

Loving me loving you

18 januari 2016

Tijdig herkennen van signalen stopt relationeel geweld. Loving me loving you is een project voor leerlingen van de tweede of derde klas van het vmbo over verkering, liefde en hoe je het leuk kunt houden.

Eén op de vijf jongeren heeft ervaring met geweld in een dating-relatie. Uit onderzoek onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld blijkt dat de mishandelende partner in veel gevallen het eerste ‘echte’ vriendje was.

Wat levert loving me loving you op?

In het project krijgen jongeren informatie over relatiegeweld: hoe ontstaat het en hoe kunnen ze het voorkomen? Ze komen te weten dat er alternatieven zijn voor gewelddadig gedrag in relaties. Jongeren kunnen er:

  • praten over verliefdheid en relaties, ook die van henzelf;
  • de kwaliteit van relaties met elkaar bespreken;
  • signalen herkennen van (beginnend) gewelddadige relaties.

Hoe werkt dit project over gewelddadig gedrag in verkering?

Loving me loving you is voor jongeren die nét zijn begonnen met relaties, of die daar dicht tegenaan zitten, en die onderwijs volgen op het vmbo.
Het project bestaat uit:

  • een docententraining;
  • een theatervoorstelling en workshop;
  • leerlingenboekjes;
  • een docentenhandleiding.

In de training leren docenten signaleren. Ze leren wat ze kunnen doen als ze vermoeden dat een leerling waarvan problemen ondervindt in zijn of haar verkeringsrelatie. Er is aandacht voor de eerste opvang en hoe deze op school te regelen, in overleg met medewerkers als de leerlingbegeleiding, schoolarts, schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker. De opzet voor de training staat in het draaiboek.

De theatervoorstelling ‘Raak!’ gaat vooraf aan een workshop waar leerlingen dieper in gaan op wat ze tijdens de voorstelling hebben gezien. Tijdens de workshop kunnen docenten filmopnames maken en achter de voorlichtingsfilm monteren die ook bij het pakket hoort. De school krijgt zo een film waarin de eigen leerlingen een rol spelen.

De school betrekt ouders/verzorgers bij het thema op een ouderavond. Leerlingen maken samen met de ouders/verzorgers thuis opdrachten. Het leerlingenboekje bevat ook opdrachten voor werkstukken of collages die leerlingen tijdens de ouderavond kunnen presenteren.
U kunt het lespakket bestellen bij Uitgeverij Zorn.

Uitvoerende organisaties

Contactpersoon

Lottie Heijink
E ll.heijink@rotterdam.nl

Download het draaiboek:

Loving-me-loving-you-draaiboek-docententraining.pdf 548.19 KB