Voorlichting in de klas

praktijkvoorbeeld - 7 augustus 2014

Scholieren hebben vragen, weten niet altijd wat LHBT zijn precies inhoudt. Voorlichting in de klas geeft antwoord op de vragen van scholieren en zorgt voor openheid over het onderwerp.

Wat is Voorlichting in de klas?

Tijdens een voorlichting maken de scholieren kennis met het thema seksuele diversiteit. De voorlichters gaan in gesprek met de scholier en maken het onderwerp bespreekbaar. Het streven is om vooroordelen over LHBT weg te nemen en de tolerantie te verhogen.

Wat levert het op?

  • Scholieren worden uitgedaagd zelfstandig over het onderwerp na te denken en een eigen mening te vormen.
  • Veilige en open sfeer in klas en op school

Hoe werkt het?

Voorlichting in de klas duurt één lesuur en kan voor een veilige en open sfeer in de klas en op school zorgen. Leerlingen krijgen kennis mee op het gebied van de maatschappij, religie, discriminatie, cultuur, pesten/schelden, vooroordelen in de context van seksuele diversiteit. Door in gesprek te gaan vormen zij zo hun eigen mening. Dit draagt ook bij aan de eigen seksuele ontwikkeling van de scholier.

Voor veel scholieren betekent een voorlichting een eerste contact met mensen die niet heteroseksueel zijn. De voorlichters vertellen over hun eigen coming-out en geven de scholieren de gelegenheid tot vragen stellen. Deze openheid van de voorlichters heeft een grote en veelal positieve impact op de leerling.

De voorlichtingen vinden voornamelijk plaats op het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs, op ROC’s en HBO scholen. Deze verschillende niveaus hebben een eigen invalshoek. Waar het in het voortgezet onderwijs voornamelijk gaat over de seksuele identiteit, ligt de nadruk bij het basisonderwijs op liefde en samenleven. Op ROC’s en HBO-scholen wordt de nadruk gelegd op het toekomstige werkveld van de studenten. Voor elk onderwijsniveau bestaan verschillende methodieken, ontwikkeld door de verschillende voorlichtingsteams in het land.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Tijdens een voorlichting worden de scholieren uitgedaagd zelfstandig over LHBT na te denken.
  • De voorlichters zijn zelf LHBT
  • Voorlichtingen op ieder onderwijsniveau

Met wie wordt samengewerkt?

COC’s door het hele land.

Iets voor u?

Wilt u in uw klas een eenmaligheid voorlichting over seksuele diversiteit door een ervaringsdeskundige organiseren? Dan is Voorlichting in de klas iets voor u!

Website

Uitvoerende organisaties

COC Nederland
Nieuwe Herengracht 49
1001 AP Amsterdam
T 020 623 45 96
E info@coc.nl
http://www.voorlichtingindeklas.nl/
 

Bereik

landelijk

Contact