Vrienden van de maatschappij (Vrijwilligerscampagne Dordrecht)

praktijkvoorbeeld - 16 maart 2009

De gemeente Dordrecht is een campagne gestart om vrijwilligerswerk zichtbaarder te maken en het imago te verbeteren omdat de maatschappij niet zonder vrijwilligers kan. De campagne maakt vrijwillige inzet over de volle breedte zichtbaar. Op deze manier wil de gemeente ook andere Dordtenaren enthousiast maken om zelf wat tijd hiervoor vrij te maken.

Soort voorbeeld

- Voorbeeld van een campagne met website, posters en advertenties om vrijwilligerswerk te waarderen en te promoten (voorbeeld van basisfunctie verbreiden)
- Wervingscampagne om meer mensen te bewegen vrijwilligerswerk te doen door inspirerende voorbeelden te laten zien  

Beoogd effect

-Meer Dordtenaren enthousiast maken om zelf vrijwilliger te worden
-Ondersteuning maatschappij door inzet vrijwilligers 

Beoogd resultaat

-Vrijwilligerswerk zichtbaar maken
-Imago verbeteren

Resultaat

-Vrijwilligerswerk is zichtbaarder geworden
-Uitrol van de campagne naar maatschappelijke stages  

Onderscheidende factor

-Goede voorbeelden ter inspiratie  

Succesfactoren

-Gebruik meerdere media
-Samenwerking meerdere partijen
-Eigen website
-Koppeling meerdere vormen van vrijwilligerswerk (maatschappelijke stage) 

Knelpunten

-Kostbaar
-Gemeente als trekker en financier essentiële factor
-Effecten zijn moeilijk meetbaar

Samenwerkingspartners

DWO, SSKW en MEE Zuid-Holland Zuid en in samenwerking met RTV Dordrecht.

Website

Looptijd

Gestart: 25/09/2009

Uitvoerende organisaties

De gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
T 078-14078
E vriendenvandemaatschappij@dordrecht.nl
www.dordrecht.nl

Plaats

Dordrecht

Provincie

Zuid-Holland

Land

Nederland