Vriendinnenproject

praktijkvoorbeeld - 3 januari 2007

Bij een vriendinnenproject wordt een allochtone vrouw gekoppeld aan een Nederlandse vrouw. Door met elkaar om te gaan en activiteiten te ondernemen leert de allochtone vrouw de Nederlandse taal (beter) spreken en leert zij hoe de Nederlandse maatschappij in elkaar steekt.

Aanleiding

Veel vrouwen van allochtone afkomst die al langer in Nederland wonen komen weinig in aanraking met Nederlanders. Zo kunnen deze vrouwen zich gebrekkig redden in contacten met andere Nederlanders en begrijpen zij weinig van instanties en manieren van omgang in Nederland.

Doel

Vergroten van de zelfredzaamheid van allochtone vrouwen door hen ondermeer de Nederlandse taal te leren.

Doelgroep

Allochtone vrouwen die de taal slecht spreken en weinig in contact komen met Nederlanders.

Werkwijze

Vriendinnenprojecten worden in veel plaatsen georganiseerd en verschillen van opzet. De aanpak kent een buurtgerichte aanpak; twee vrouwen uit elkaars buurt worden gekoppeld en gaan intensief met elkaar om. Veelal wordt gestart met het opzetten van een gemengde vrouwengroep bestaande uit goed Nederlands sprekende vrouwen en vrouwen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken. De vrouwen die goed Nederlands spreken worden voor een bepaalde periode gekoppeld aan een slecht Nederlands sprekende vrouw. Individuele activiteiten worden afgewisseld met groepsactiviteiten. Afhankelijk van de opzet kunnen de koppels ook wisselen.

Vriendinnenprojecten worden uitgevoerd onder verschillende benamingen. Ook wordt het concept van het Vriendinnenproject vertaald naar andere doelgroepen, zoals ’Mixen in Mokum’: oude en nieuwe oudere Amsterdammers worden tijdelijk aan elkaar gekoppeld.

Er zijn vriendinnenprojecten in onder andere:

Rotterdam, Mixen aan de Maas
www.welkominrotterdam.nl

Arnhem
Vriendinnenproject Rijnstad

Delfzijl, uitgevoerd door Si!

Tilburg, Taalvriendin Centrum Buitenlandse Vrouwen
www.cbvtilburg.nl

Maatjesprojecten

Vriendinnenprojecten schaart het Oranjefonds onder maatjesprojecten. Op de site van het Oranjefonds is kennis verzameld rond het opzetten, werven en uitvoeren. Het fonds organiseerde kennisdagen voor het uitwisselen van ervaringen. In november 2010 is het project met een slotconferentie afgesloten. Meer informatie op de website van het Oranjefonds.

Op de website van Het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties (LNT) staat informatie over wat zij kunnen bieden aan ondersteuning en waar al netwerken zijn opgericht.

Evaluatie

Amikino in Amsterdam heeft in 2007 een verslag (pdf) gepubliceerd met de bevindingen van het eerste jaar dat het project draaide.

Leerpunten uit het verslag
Vrouwen ontmoeten elkaar liever in groepen, zij willen elkaar eerst leren kennen om zich daarna te willen kopppelen; het project vraagt om groei; er is eerst het proces van aanloop, vrouwen helpen elkaar over de drempel via mond-op-mond-reclame.

Evaluatie van het project Welkom in Rotterdam
De Wetenschapswinkel Wageningen UR heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de effecten van het interculturele ontmoetingsproject ‘Welkom in Rotterdam’ (pdf).

Looptijd

Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Ontmoeting Buitenlandse vrouwen (OVB)
Conradkade 62
2517 BS Den Haag  
T 070 345 60 05
E info@obvdenhaag.nl
www.obvdenhaag.nl

Amikino
Hendrik Jacobszstraat 6 /HS
1075 PD Amsterdam
T 020 662 82 37
E info@soozamsterdam.nl
www.soozamsterdam.nl/opbouwwerk/amikino

Vriendinnenproject Rijnstad
T 026 354 78 50
M 06 461 297 95
E vpr@rijnstad.nl

Centrum Buitenlandse Vrouwen
Wilhelminapark 62
5041 ED Tilburg
T 013 535 90 43
E info@cbvtilburg.nl

Si! Stichting Inburgering en Intergratie
Ringoven 1
9934 LG Delfzijl
T 0596 - 631000
www.sii.nu

Land

Nederland

Contact

Vriendinnenproject Rijnstad
Hanneke Fiesler
T 026 354 78 50
M 06 461 297 95
E vpr@rijnstad.nl

Amekino
Anna Kamp
T 020 662 03 89
M a.kamp@soozamsterdam.nl

DownloadsTypeGrootte
Eindverslag Amikino i - oktober 2007 pdf994.49 KB