Vrijwilliger helpt wijkbewoner en komt zelf ook verder

Het Maastrichtse buurthulpproject Veur Elkaar Pottenberg
praktijkvoorbeeld - 12 januari 2016

Veur Elkaar is een burenhulpproject door en voor bewoners uit de Maastrichtse wijk Pottenberg die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk.

Wat levert project Veur Elkaar Pottenberg op?

Behalve dat wijkbewoners hulp krijgen via dit project, is er ook voor de vrijwilligers een meerwaarde. De vrijwilligers, die vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen door het bieden van hulp nieuwe kansen. Zo ontwikkelen ze hun eigen vaardigheden, en ze leren nieuwe door andere vrijwilligers te helpen.

Hoe werkt dit buurthulpproject?

Veur Elkaar Pottenberg biedt allerlei soorten hulp aan bewoners in de Maastrichtse wijk. Uitgangspunt is wat de vrijwilligers – bewoners uit de wijk – kunnen en willen aanbieden aan een ander. Denk aan hulp bij onderhoud en opknappen van de tuin, ondersteuning bij het bedienen van de computer, of advies bij correspondentie en het schrijven van verweerschriften.
Veur Elkaar is een goed voorbeeld van vrijwilligerswerk als springplank voor bewoners die al langer geen werk hebben of het lastig vinden om actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Veur Elkaar werkt aan het empoweren van vrijwilligers via buurthulp in een informele setting. Er is geen sprake van een officieel activeringstraject.

Succesfactoren

Veur Elkaar werkt, doordat:

  • bewoners eigenaar zijn van het project. Zij kennen hun buurt het beste en zijn vanaf het begin betrokken. Zij werven steeds nieuwe deelnemers.
  • een Veur Elkaar klus niet te zwaar is, maar geschikt voor een vrijwilliger.
  • medewerkers eerst nagaan of er geen eigen netwerk aanwezig is, zoals buren, vrienden of familie.
  • de coördinator na uitvoering van een klus altijd checkt of zowel de hulpvrager als de vrijwilliger tevreden is en of er zaken zijn die beter kunnen. Dit doet hij om de resultaten van het project goed te volgen en te borgen.

Uitvoerende organisatie

Veur Elkaar Pottenberg
www.veurelkaar.nl
E pottenbergveurelkaar@live.nl