Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers

Stichting Manteling biedt mantelzorgondersteuning

13 januari 2016

Stichting Manteling op Walcheren werft vrijwilligers voor het verlenen van zorg aan kwetsbare mensen. De stichting ondersteunt mantelzorgers en geeft informatie over mantelzorg aan scholen en werkgevers.

Wat levert stichting Manteling op?

Mantelzorgondersteuning zorgt voor minder belasting van mantelzorgers.

  • Zowel hulpvragers als mantelzorgers houden grip op hun eigen leven. Door voldoende mantelzorgondersteuning kunnen mensen zorgtaken beter combineren met werk, studie of gezin.
  • Stichting Manteling brengt mantelzorg breed onder de aandacht zodat er meer begrip ontstaat voor mantelzorgers en meer kennis van hun behoeften. Dit kan leiden tot spontaan hulpaanbod.
  • Vrijwilligers versterken het sociale netwerk van de hulpvrager waardoor kwetsbare mensen zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving. Het voorkomt sociaal isolement.
  • Doordat stichting Manteling hulpvrager en vrijwilliger zo goed mogelijk aan elkaar koppelt voelen beiden zich prettig in elkaars aanwezigheid.
  • Zorgvrijwilligers ontwikkelen zich en ontplooien hun talenten in het vrijwilligerswerk, wat een opstap kan zijn naar betaald werk.

Hoe werkt deze vorm van mantelzorgondersteuning?

Vrijwilligers van Manteling bieden hulp aan mensen met een ziekte, handicap, psychische problematiek, dementie, eenzaamheid en mensen in de laatste fase van hun leven.

  • Betaalde medewerkers werven en selecteren vrijwilligers, die ze opleiden en begeleiden. Zij koppelen een vrijwilliger aan een hulpvrager die bij hem past.
  • Netwerkcoaches vergroten het sociaal netwerk van cliĆ«nten.
  • Stichting Manteling biedt mantelzorgers informatie en ondersteuning zodat ze de zorg kunnen volhouden.
  • Manteling richt zich ook op werkende mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Zij wijzen werkgevers en scholen op de moeilijke omstandigheden waar iemand thuis mee te maken kan hebben en waardoor iemand kan vastlopen op het werk of op school.

Stichting Manteling traint vrijwilligers in bepaalde vaardigheden, bijvoorbeeld op communicatief gebied of op het gebied van tiltechnieken of ziekenverzorging. Tijdens groepsbijeenkomsten kunnen vrijwilligers elkaar ontmoeten en komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals de ervaringen van de vrijwilligers met hun werkzaamheden of knelpunten die zij tegenkomen.
In 2013 won Manteling de Kroonappel van het Oranje Fonds in de categorie 'helpende hand'.

Website

www.mantelingwalcheren.nl

Looptijd

Vanaf 1995

Uitvoerende organisatie

Stichting Manteling
E info@mantelingwalcheren.nl

Plaats

Middelburg, Vlissingen, Veere (Walcheren)