Vrijwilligers zorgen voor een leefbare wijk

Buurtinterventieteams Morgenstond zijn ogen en oren van de politie

19 februari 2016

In een buurtinterventieteam (BIT) werkt een groep vrijwilligers in hun eigen wijk aan veiligheid en leefbaarheid. Tijdens een wekelijkse ronde zijn zij de extra ogen en oren van de politie.

Bewoners houden hun wijk veilig, schoon en heel

Het BIT in de Haagse wijk Morgenstond is opgericht nadat bewoners aangaven dat zij zich in hun wijk niet meer veilig voelden. De teams signaleren grofvuil, incidenten en vernielingen. Zij spreken mensen aan die op straat ongewenst gedrag laten zien. Op afspraak komen zij bij de bewoners langs om tips te geven over het voorkomen van woninginbraak. De bewoners maken zo hun eigen wijk veiliger en leefbaarder.

Hoe werkt het buurtinterventieteam Morgenstond?

Per avond gaan vier of vijf teams van vrijwilligers de wijk Morgenstond in. Met een portofoon geven zij meldingen door aan de centrale post. Bij incidenten hebben zij contact met de politie. Zij melden vernielingen, kapotte straatverlichting en vervuiling op straat bij de gemeente en woningbouwcorporaties. En zij spreken zelf mensen op straat aan op ongewenst gedrag.

De leden van het BIT krijgen regelmatig trainingen van gemeente, Eye4Safety en de politie, over bijvoorbeeld:

  • omgaan met agressie;
  • observeren/signaleren;
  • EHBO;
  • herkennen van hennepkwekerijen;
  • inbraakpreventie.

Financiering

De gemeente Den Haag financiert voor een deel de bewonersteams. Behalve deze specifieke financiering zijn er andere gemeentelijke bronnen waar bewonersteams een beroep op kunnen doen. En er zijn sponsors die in de wijk bijdragen aan het bewonersteam.

Een nieuw bewonersinitiatief krijgt van de gemeente Den Haag ondersteuning als het team aan een aantal spelregels voldoet.

Looptijd

Buurtinterventieteam Morgenstond is gestart in 2003.

Uitvoerende organisaties

  • Buurtinterventieteam Morgenstond
  • Gemeente Den Haag en het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven (SNB) ondersteunen nieuwe initiatieven van buurtinterventieteams.

Website

www.buurtinterventieteam.nl/index.php/bit-teams/bit-morgenstond

Contact

Buurtinterventieteam Morgenstond

Mevrouw A. du Chatinier
E morgenstond@buurtinterventieteam.nl

Download de good practice:

Good-practice-buurtinterventieteam-morgenstond.pdf 3.35 MB

Buurtinterventieteam-Morgenstond.pdf 697.57 KB