Vrijwilligersfonds Baarn

17 april 2008

Hoe kan een gemeente haar vrijwilligers waarderen? De gemeente Baarn heeft het Vrijwilligersfonds opgericht. Vrijwilligersorganisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen uit het fonds voor activiteiten op het gebied van jubilea, waardering, deskundigheidsbevordering en werving.

Wat is het Vrijwilligersfonds?

Een door de gemeente Baarn ingestelde waarderingssubsidie voor vrijwilligersorganisaties als blijk van erkenning en om het vrijwilligerswerk te ondersteunen.

Wat levert het op?

In Baarn zijn zo’n 230 verenigingen actief, waarvan een groot deel geen subsidie ontvangt. Het merendeel van de aanvragers kan nu iets leuks doen voor hun vrijwilligers aan het eind van het jaar of cursussen of opleidingen aan hun vrijwilligers aanbieden.

Hoe werkt het Vrijwilligersfonds?

Vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag indienen op een van de volgende posten:

- Deskundigheidsbevordering - maximaal 300 Euro
- Waardering Vrijwilligers - 50 % van de kosten, maximaal 400 Euro
- Werving vrijwilligers. - 50 % van de kosten, maximaal 200 Euro
- Maximaal 400 Euro per post.

De vrijwilligersorganisaties moeten werken met Baarnse vrijwilligers, ten behoeve van inwoners van Baarn en mogen geen betaalde professionals in dienst hebben.

Met wie wordt samengewerkt?

Gemeente Baarn

Iets voor u?

Wanneer u als gemeente op zoek bent naar een laagdrempelige manier om het lokale verenigingsleven te ondersteunen, zonder dat daarbij sprake is van (langdurige) subsidierelaties, is dit wellicht een mogelijkheid.

Website

Looptijd

Gestart: 01/12/2008

Uitvoerende organisaties

Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn
Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn
T (035) 543 05 26
E steunpunt@vrijwilligersbaarn.nl
www.vrijwilligersbaarn.nl

Plaats

Baarn 

Provincie

Utrecht

Land

Nederland

Contact

Hans Klijn
Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn
Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn
T (035) 543 05 26

Downloads:

Beleidsregels-subsidie-vrijwilligersfonds-baarn-2012.doc 96 KB

Reglement-vrijwilligersfonds-baarn-2012.doc 74 KB