Vrijwilligerspunt Waalwijk

praktijkvoorbeeld - 4 juni 2013

De gemeente Waalwijk heeft de basisfunctie Verbinden en makelen vormgegeven door zelf een Ondersteuningspunt voor vrijwilligersorganisaties op te zetten. Hierdoor kunnen verbindingen met o.a. het sportloket en wmo-loket eenvoudig en effectief onderhouden worden.

Soort voorbeeld

Een voorbeeld van de basisfunctie verbinden en makelen door het organiseren van een ondersteuningsstructuur in eigen beheer bij een gemeente waardoor één informatie- en ondersteuningspunt gecreëerd wordt en efficiënte uitwisseling met andere vrijwilligersterreinen en gemeentelijke beleidsterreinen mogelijk is.  

Beoogd effect

- Optimale ondersteuning van het verenigingsleven en vrijwilligers als het cement van de samenleving
- Efficiënte en effectieve ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
- Verhogen kwalitatieve dienstverlening aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties  

Beoogd resultaat

- Eén informatie annex servicepunt/ ondersteuningspunt.
- Het bevorderen van de dienstverlening aan maatschappelijke organisaties en instellingen die met vrijwilligers werken
- Organisaties adviseren en steunen bij het realiseren van hun doelstelling en hun functioneren.
- Het geven van erkenning en waardering voor vrijwilligerswerk.

Resultaat

- Een ondersteuningsstructuur in eigen beheer bij de gemeente dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunt
- Structurele verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen
- Kwalitatief goede dienstverlening aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties  

Onderscheidende factor

Veel gemeenten geven een externe partij opdracht om de verbinding tussen vrijwilligersorganisaties te leggen, de gemeente Waalwijk doet het zelf en zorgt daarmee meteen voor verbinding tussen verschillende beleidsterreinen.  

Succesfactoren

- Integraal beleid is goed mogelijk door de korte lijnen
- De gemeente heeft goed zicht op wat er speelt bij de verschillende vrijwilligerssectoren
- In het ondersteuningspunt komen signalen binnen voor knelpunten en kansen in de uitvoering die effect hebben op het beleid. Deze input voor het beleid kan goed en makkelijk verzameld worden.
- De gemeente heeftgoed zicht op de benodigde tijdsinvestering en kosten voor de ondersteuningsfunctie
- De gemeente kan snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Website

Uitvoerende organisaties

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA   Waalwijk
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk
T (0416) 683 45 6
E info@waalwijk.nl

Vrijwilligerspunt Waalwijk
Balade 1
5142 WX Waalwijk
Telefoon: 0416 – 76 01 60
E info@vrijwilligerspuntwaalwijk.nl

Plaats

Waalwijk

Provincie

Noord-Brabant

Land

Nederland