Wat te doen bij vermoeden ouderenmishandeling?

Handreiking Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

23 mei 2016

Ouderenmishandeling is een serieus probleem, dat verschillende verschijningsvormen heeft en op verschillende plaatsen voorkomt. Wat doet u als vrijwilligersorganisatie als u ouderenmishandeling vermoedt?

Wat levert de handreiking Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling op?

Dit handboek helpt vrijwilligers en professioneel betrokkenen bij het signaleren en melden van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling gebeurt thuis, op de dagopvang of in een woonzorginstelling. Vrijwilligers komen op deze plaatsen, zij zien en horen veel. Het is belangrijk dat vrijwilligers die contacten hebben met ouderen alert zijn op signalen van mogelijke ouderenmishandeling. Zo kunnen zij een belangrijke rol spelen bij de bestrijding hiervan.

Hoe werkt de handreiking Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling?

De handreiking is speciaal gemaakt voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die ouderen helpen, zorg bieden of opvangen. Hij bestaat uit drie pakketten die u kunt downloaden (pdf):

  • een praktijkhulp voor vrijwilligers;
  • een leidraad voor lokale coördinatie, lokaal bestuur en locatiemanagement; 
  • een bundel met achtergrondinformatie.

Er is ook een pdf met de drie pakketten in één.

Kijk voor meer informatie op de site van het Verwey-Jonker instituut.

Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling is voor het eerst opgesteld in 2012 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in 2015 geactualiseerd.

Ontwikkelaar

Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS.

Downloads:

Vrijwilligers-tegen-ouderenmishandeling-praktijkhulp-voor-vrijwilligers-pakket-1.pdf 1.62 MB

Vrijwilligers-tegen-ouderenmishandeling-leidraad-voor-lokaal-bestuur-pakket-2.pdf 1.58 MB

Vrijwilligers-tegen-ouderenmishandeling-achtergrondinformatie-pakket-3.pdf 1.85 MB

Vrijwilligers-tegen-ouderenmishandeling-interactieve-handreiking.pdf 2.82 MB