Waterlijn

praktijkvoorbeeld - 1 januari 1998

Waterlijn is een vrijwilligersproject van 50plussers dat rondvaarttochten verzorgt door de Amersfoortse grachten en singels.

Wat is het project?

Vrijwilligers van 50 jaar en ouder verzorgen rondvaartboottochten in de grachten en singels van Amersfoort en vertellen daarbij iets over de geschiedenis van Amersfoort.

Wat levert het op?

Actieve ouderen die met plezier vrijwilligerswerk verrichten. Zelfs meer dan dat, want de groep ouderen die ook de tochten verzorgen is een zangkoor gestart.

Hoe werkt het project?

Waterlijn is een niet-commercieel vrijwilligersbedrijf, dat op professionele wijze wordt gerund door ongeveer 100 vrijwilligers van 50 jaar en ouder. Het doel van Waterlijn is tweeledig: passagiers een leuke boottocht bezorgen en daarmee een bijdrage leveren aan de promotie van Amersfoort; en het verschaffen van zinvol en leuk (vrijwilligers)werk aan 50+ers. De vrijwilligers investeren ’s zomers minimaal twee dagdelen per week in Waterlijn.

Deskundigheid

Nieuwe vrijwilligers volgen in het voorjaar een introductiecursus van zeven maandagochtenden. Daar krijgen zij van diverse deskundigen achtergronden te horen en te zien over de stadsgeschiedenis, monumenten, Joods Amersfoort, de natuur in de stad en stadsarcheologie. Aankomende schippers krijgen een vaardigheidstraining in het vertellen van het verhaal en een vaartraining om de open rondvaartboten met de buitenboordmotor goed te leren beheersen. Zij leggen een praktijkproef af, alvorens zij worden ingezet. Winkeliers leren alles over de winkelwerkzaamheden, de verhuur van boten voor groepen, bijzondere vaarten en de verkoop van plaatsbewijzen en souvenirs.

Onderlinge sociale contacten

Buiten het vaarseizoen (november - april) ontmoeten de vrijwilligers elkaar eens per maand. Aan die bijeenkomsten worden vaak bijscholingsactiviteiten of plenaire vergaderingen gekoppeld waarin hoofdlijnen worden doorgesproken. In april worden de nieuwe vrijwilligers ’in de club’ ontvangen op een gezellige avond. Aan het einde van het vaarseizoen wordt een feest georganiseerd voor en door de vrijwilligers en hun partners. De Infowinkel fungeert het gehele jaar door als een ’clubhuis’, waar vrijwilligers even binnenlopen voor een praatje. Op oudejaarsdag organiseren de winkeliers een oudejaarsborrel. Het nieuwe jaar wordt ingeluid met een receptie in een gelegenheid in de Amersfoortse binnenstad. Ook is er een schipperskoor: "Het Waterlijnkoor". Zij repeteren regelmatig en brengen zeemansliederen ten gehore.

Organisatie en beleid

Winkeliers en schippers kiezen elk drie coördinatoren. Daarnaast functioneert er een technische dienst, een redactie en een commissie die de feestavonden organiseert. Vertegenwoordigers van deze groepen vormen samen met het bestuur de ’Overleggroep’ die tenminste twee keer per jaar bijeenkomt om de activiteiten van het afgelopen vaarseizoen te evalueren en het volgende vaarseizoen voor te bereiden. De Overleggroep stelt jaarlijks de ’Afspraken’ vast waaraan vrijwilligers en bestuur zich houden. In een beleidsplan is de richting van de ontwikkelingen binnen Waterlijn vastgelegd.
Jaarlijks legt het bestuur door middel van een jaarverslag intern en extern verantwoording af. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers.

Wat zijn de succesfactoren?

- Initiatiefrijke initiator
- Professionele aanpak
- Heldere afspraken
- Sociale contacten buiten het vrijwilligerswerk om

Iets voor u?

Ook als u niet in een gemeente woont met water is de manier van aanpak toepasbaar op bijvoorbeeld het organiseren van stads- of natuurwandelingen door 50plussers. Hier vindt u meer informatie over de activiteiten van Stichting Waterlijn.

Website

Looptijd

Doorlopend vanaf 1998

Uitvoerende organisaties

Stichting Waterlijn 
Krommestraat 5 
3811 CA Amersfoort 
T  033 4654636
www.amersfoort-rondvaarten.nl

Plaats

Amersfoort

Provincie

Utrecht

Land

Nederland

Contact

Infowinkel Stichting Waterlijn
T 033 4654636