Website voor vragen over seksuele diversiteit en geloof

Regenbooghulp

27 januari 2016

Een interactieve toneelvoorstelling daagt leerlingen van de bovenbouw uit om mee te denken en mee te praten over seksuele diversiteit.

Wat levert Regenbooghulp op?

Regenbooghulp is een website met als speerpunt een veilige beleving van het geloof en seksuele geaardheid of genderidentiteit. Mensen met vragen rond seksuele diversiteit en geloof vinden er professionals die met hen op zoek gaan naar antwoorden.

Hoe werkt Regenbooghulp?

De bij Regenbooghulp aangesloten hulpverleners zijn onafhankelijke beroepskrachten, denk aan coaches, psychologen, pastoraal werkers en geestelijk verzorgers. Deze mensen kennen de context van de kerkelijke traditie, maar maken er niet direct onderdeel van uit. Als onafhankelijke derde werken zij samen met de hulpzoekende aan een passend perspectief.

Wat zijn de succesfactoren?

  • De hulpverleners zijn bekend met de religieuze achtergrond van de hulpvrager.
  • Diverse vormen van hulpverlening, passend bij de hulpvrager.
  • Hulpverlening in een veilige omgeving.

Website

www.regenbooghulp.nl

Uitvoerende organisatie

LCC+ Projecten

Contact

E info@regenbooghulp.nl