Het Wegloophuis voor een leven buiten de psychiatrie

Het Utrechtse Wegloophuis

29 november 2015

Het Wegloophuis is een veilige plek voor mensen met psychiatrische problemen. In het huis wonen mensen die weggelopen zijn uit een psychiatrische inrichting, uitbehandeld zijn, of psychiatrische klachten hebben en niet naar een inrichting willen. Het doel is dat de bewoners na hun verblijf zo volwaardig mogelijk meedoen in de maatschappij.

Het Utrechtse Wegloophuis bereidt bewoners voor op zelfstandig wonen

Uitgangspunt is dat bewoners geen behandeling krijgen. Ze krijgen wel steun van twee contactpersonen en werken zelf aan een stabiele situatie buiten de psychiatrie. De ondersteuning richt zich op praktische zaken zoals financiën, woonruimte en schuldhulpverlening. Hebben bewoners na hun verblijf nog steeds behoefte aan contact? Dan biedt het Wegloophuis hun de mogelijkheid tijdens openingsuren binnen te lopen.

Hoe werkt het Wegloophuis voor mensen met psychiatrische problemen?

Het Utrechtse Wegloophuis is open en laagdrempelig, zonder hulpverleningsplannen en therapieën. De bewoner bepaalt zelf aan welke vormen van begeleiding hij behoefte heeft. Het Wegloophuis neemt hier een neutrale positie in: het ondersteunt bewoners waar mogelijk, maar legt hun niets op. Het Utrechtse Wegloophuis biedt plaats aan zes bewoners die maximaal zes maanden mogen blijven. Naast twee betaalde coördinatoren werken er vrijwilligers en stagiairs.

Succesfactoren

Het Wegloophuis is een werkzaam alternatief voor mensen die niet naar een inrichting willen, doordat het Wegloophuis:

  • laagdrempelig en kleinschalig is;
  • bewoners benadert vanuit een zo gelijkwaardig mogelijke verhouding;
  • persoons- en vraaggericht werkt;
  • uitgaat van de deskundigheid van de bewoner over zijn problemen en hoe ermee om te gaan;
  • uitgaat van de eigen mogelijkheden van de bewoner en het ziektebeeld niet op de voorgrond plaatst.

 

Lees meer op www.wegloophuis-utrecht.nl