Werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Wijk voor wijk

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken in de wijk. Zij krijgen begeleiding om door te stromen naar een reguliere werkplek of een opleiding.

Wat levert Wijk voor wijk op?

Stichting Wijk voor Wijk is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Het begrip civil society is er een speerpunt. De stichting biedt buurtbewoners praktische hulp. Door deze praktische hulp te organiseren, ontstaat er werkgelegenheid voor mensen met en zonder beperking.

  • Buurtbewoners die graag een praktische bijdrage aan hun buurt willen leveren, kunnen er als medewerker of vrijwilliger aan de slag.
  • Buurtbewoners die praktische ondersteuning kunnen gebruiken, vinden deze, laagdrempelig, in de eigen buurt.

Het doel is dat medewerkers doorstromen naar een reguliere baan, een opleiding, of naar trajecten zoals gesubsidieerde arbeid of leerwerkovereenkomsten.

Hoe werkt Wijk voor wijk?

Iedere medewerker krijgt een persoonlijk arbeidstrajectplan. De beroepskrachten zorgen voor de werkbegeleiding. Die begeleiding is soms praktisch, soms gericht op het verbeteren van de arbeidshouding, maar kan ook een therapeutisch karakter hebben.

Wijk voor Wijk combineert een persoonlijke met een professionele aanpak. De medewerkers hebben hierdoor niet het gevoel ‘dat ze maar een beetje bezig zijn’.

Het werk kan bestaan uit klussen als grasmaaien, tuinhekken repareren, muren witten of zwerfvuil opruimen.

Website

www.wijkvoorwijk.nl

Looptijd

Wijk voor wijk is gestart in 2007

Uitvoerende organisatie

Stichting Wijk voor Wijk, Dordrecht

Contactpersoon

Hugo Wemmers
E info@wijkvoorwijk.nl

Download de good practice

Good-practice-wijk-voor-wijk.pdf 675.38 KB

Stichting-wijk-voor-wijk-schotten-weg.pdf 155.85 KB