Werk voor mensen met een beperking

Pameijer Werkt

Pameijer Werkt stimuleert talenten van mensen met een beperking. Zij zoeken banen voor cliënten of zorgen samen met bedrijven voor nieuwe, passende arbeidsplaatsen.

Wat levert het op voor mensen met een beperking?

Pameijer Werkt gaat voor een baan naar vermogen voor iedere cliënt. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking de samenleving veel te bieden hebben. Pameijer Werkt kijkt naar het unieke talent van mensen met een verstandelijke of psychische beperking en zorgt voor scholing en training op maat. Met als resultaat een goede match tussen de cliënt en het bedrijf.

Hoe werkt de begeleiding naar werk?

Pameijer Werkt zoekt met bedrijven naar passende banen voor hun cliënten of zorgt voor nieuwe. Ze houden goed in de gaten wat de behoefte is van de arbeidsmarkt en wat de ontwikkelingen zijn in het sociale domein. Bedrijven krijgen ondersteuning bij bijvoorbeeld de administratie.

Uitvoerende organisatie

Pameijer, Rotterdam
www.pameijer.nl

Contactpersoon

Steven Mersch, Product ontwikkelaar Pameijer Werkt
E steven.mersch@pameijer.nl