Werkcentrum de Panoven

praktijkvoorbeeld - 22 april 2013

Het WerkCentrum Panoven is een initiatief dat een combinatie legt tussen de begeleiding van (jong)volwassenen met een grote afstand naar de arbeidsmarkt en het behoud en beheer van het industrieel erfgoed de Panoven in Zevenaar.

Wat is het Werkcentrum Panoven?
De Panoven is een maatschappelijk betrokken recreatieonderneming dat gehuisvest is op het terrein van een voormalige steenfabriek met omliggend dijk- en polderlandschap. De Panoven werkt samen met regionale en landelijke organisaties op het gebied van natuur en cultuur en zorg- en welzijnsinstellingen.

Wat doet en biedt het Werkcentrum Panoven?
In het Werkcentrum de Panoven wordt momenteel een geïntegreerd leer-werk-begeleiding-verblijf traject ontwikkeld voor leerlingen en kwetsbare (jong)volwassenen. Deze jongeren leren onder begeleiding  arbeidsmatige en vakinhoudelijke vaardigheden waarmee zij hun kans op een reguliere betaalde baan vergroten. Eventueel kunnen de (jong)volwassenen er ook tijdelijk verblijven om zelfstandig te leren wonen.

Op wie richt het Werkcentrum zich?
Het werkcentrum richt zich op jongeren en (jong)volwassenen vanaf 18 jaar die begeleiding nodig hebben bij het leren van competenties en werkervaring en begeleiding naar betaald werk.
In Zevenaar wordt geen onderwijs aangeboden voor leerlingen en jongeren die moeilijk kunnen leren, die praktijkgericht opgeleid moeten worden of werken en leren willen combineren. Door het Werkcentrum te starten kunnen leerlingen wel in de regio deze specifieke vormen van onderwijs volgen.

Wat levert het op?
De (jong)volwassenen zijn na afloop van die periode beter in staat om zelfstandig een leven op te bouwen, zijn beter voorbereid om betaald werk te gaan doen, en om zelfstandig te gaan wonen en werken

Wie werken er samen in dit project?
Samenwerkingspartners zijn Buitengoed de Panoven, Pluryn/Werkzin en Netwerkschool Helicon. De ontwikkeling van deze dienst werd ondersteund door het SBIR (Small Business Innovation Research)-programma van de Rijksoverheid. Er is financiering van het VSBfondfs beschikbaar om een praktijkpilot te kunnen uitvoeren. Movisie begeleidt dit traject.

Ook iets voor uw gemeente?
Wie zoekt naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden waarin verschillende decentralisatietaken van de gemeente samen vallen, kan zich laten inspireren door dit voorbeeld.
Het initiatief geeft een idee hoe nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen zorg, onderwijs en cultureel erfgoed gevonden kunnen worden.

Website

Uitvoerende organisaties

Buitengoed de Panoven
Panovenweg 18
6905 DW Zevenaar
info@panoven.nl

Contact

Harry Donkers