WerkZat WerkPlek

praktijkvoorbeeld - 2 december 2013

In de BiblioPlusvestiging Cuijk was de WERKZAT WerkPlek ingericht. Deze werkplek bood informatie over opleidingen, beroepen en (vrijwilligers)werk. Via de WerkZat-pc konden gratis databanken worden geraadpleegd, digitale tests gedaan en wordt via diverse werklinks allerlei mogelijkheden voor het vinden van werk aangeboden. Het project WerkZat is afgesloten, werkplek is opgeheven, maar collectie is opgenomen in het Taalpunt van de bliotheek.

Wat is WerkZat Werkplek?
In de BiblioPlusvestiging Cuijk was de WERKZAT WerkPlek ingericht. Deze werkplek bood informatie over opleidingen, beroepen en (vrijwilligers)werk. Via de WerkZat-pc konden gratis databanken worden geraadpleegd, digitale tests gedaan en wordt via diverse werklinks allerlei mogelijkheden voor het vinden van werk aangeboden. Het project WerkZat is afgesloten, werkplek is opgeheven, maar de collectie - speciaal voor laaggeletterden, werkzoekenden en inburgeraars - is opgenomen in het Taalpunt van de bliotheek.

Wat levert het op?
Informatie over mogelijkheden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Hoe werkt Zorgwacht?
Via de bibliotheekcomputer kan men zich in zelfstandig oriënteren op werk en/of opleiding. De medewerkers van de bibliotheek kunnen aanvullende informatie bieden. Zo kunnen op een openbare maar toch afgeschermde plek informatie bieden over werk en (weer) gaan werken om mensen die niet goed weten hoe zij weer aan werk komen via informatie en een aanbod over een drempel te halen.

Wat zijn succesfactoren?
Professionele ondersteuning van bibliotheekmedewerkers

Werkzat. Iets voor u?
Zoekt u naar mogelijkheden om burgers die niet goed weten hoe zij weer aan werk komen te faciliteren via een toegang tot toegesneden informatie? Neem contact op met de Bibliobus in Cuijck.

Uitvoerende organisaties

Biblioplus Cuijck
Kaneelstraat 64
5431 DZ Cuijk
T  0485  31 25 66
E bibliotheekcuijk@biblioplus.nl
 

Contact

Lianne Takke
T 0485  31 25 66
E l.takke@biblioplus.nl