De Wijde Mantel

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

Op initiatief van de ouders wonen zes gezinnen min of meer samen met hun kind dat een meervoudige en complexe handicap (MCH) heeft. Het complex heeft een unieke constructie, de zes woningen hebben de opzet van een kangoeroewoning.

Wat is de Wijde Mantel?

De Wijde Mantel is een zogenoemd ouderinitiatief. De kiem van het idee lag bij de ouders. Ook de ontwikkeling en verwerkelijking van de plannen zijn volledig op het conto van de ouders te schrijven. Ze namen de regie in eigen hand, toen bleek dat bestaande zorgorganisaties niet konden bieden waar de ouders en hun kinderen behoefte aan hadden.

Wat levert het op?

Er wonen zes gezinnen min of meer samen met hun kind dat een meervoudige en complexe handicap (MCH) heeft. Dat samenwonen slaat op de unieke constructie van het complex, want de zes woningen hebben de opzet van een kangoeroewoning. De kinderen hebben een eigen (zorg)appartement, volledig aangepast aan de complexe zorg die de bewoner nodig heeft. Het is met de woning van de ouders verbonden. En misschien nog unieker is dat alle zes de woningen met een overdekte gang ook onderling verbonden zijn en zo toegang verlenen tot gemeenschappelijke ruimtes voor activiteiten en voor eventuele logees. De zorgverlening is een combinatie van mantelzorg en professionele zorg die met pgb’s wordt ingehuurd. De ouders houden zelf de regie over het functioneren van het huis.

Hoe werkt de Wijde Mantel?

Het doel van de ouders/verzorgers in De Wijde Mantel is de gebruikers van het zorgappartement zo zelfstandig en zo onafhankelijk mogelijk van hen te laten leven. Middels het PGB en een heel netwerk van buren, vrienden en maatjes is dat haalbaar. Om een woning te huren moet een gebruiker een indicatie hebben van het CIZ.

De Wijde Mantel is bedoeld om de kwaliteit van leven van meervoudige gehandicapten te verbeteren.

Uitgangspunten:

  1. Een gebruiker kan logeren of wonen in het zorgappartement. Zo is De Wijde Mantel toegankelijk voor gebruikers van alle leeftijden. Iedere gebruiker heeft zijn eigen ruimte, kan binnendoor naar de gezinswoning of via de gang naar de gemeenschappelijke ruimte.
  2. De cultuur van het ouderlijke huis blijft als veilige referentie aanwezig, vanuit die veiligheid van het ouderlijke huis kunnen nieuwe wegen worden verkend.
  3. Zowel de ouders/verzorgers als de professionele verzorgers, begeleiden en verzorgen de gebruiker van het zorgappartement.
  4. Er is altijd sprake van een (intensieve) zorgrelatie tussen de gebruiker van het zorgappartement en de gezinswoning.

Door deze uitgangspunten biedt De Wijde Mantel:

  • ruimte voor het verlenen van professionele verzorging, als aanvulling op de zorg die de ouders bereid zijn of in staat zijn te leveren;
  • voor de gehandicapte gebruiker de mogelijkheid contacten aan gaan met mede (buurt)bewoners;
  • een tijdelijke of permanente logeer- of woonplek voor de gehandicapte gebruiker.

Wat zijn de succesfactoren?

  1. Door de inzet van een heel netwerk van buren, vrienden en maatjes kan de bewoner/logé van het zorgappartement zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven.
  2. Ouders/verzorgers hebben de regie en coördinatie van deze zorg.

Website

Looptijd

Vanaf 2006

Uitvoerende organisatie

Stichting De Wijde Mantel
p/a Rudolphlaan 2
3794 MZ DE GLIND

Plaats

De Glind, Gemeente Barneveld

Contact

Janneke Kuipers
T (0342) 45 90 10
E info@dewijdemantel.nl