Wijkzorgteam - Multiprobleem benadering in Enschede

praktijkvoorbeeld - 17 oktober 2013

In Enschede vindt men het belangrijk dat de inwoners zichzelf kunnen redden in hun dagelijks leven. Allerlei organisaties die inwoners helpen op het gebied van werk, inkomen, wonen, welzijn en zorg hebben de handen ineen geslagen en wijkteams opgericht die gebruik maken van wijkcoaches.

Integrale werkwijze

De wijkteams richten zich vooral op mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun problemen zelf op te pakken. Het motto van de wijkteams is: de inwoner zoveel mogelijk aan zet en de wijkcoach als ondersteuner. Van belang is dat de inwoner zelf zoveel mogelijk meewerkt aan de oplossing van de problemen waar hij of zij mee kampt. Een voordeel van de wijkteams is dat de wijkcoach dichtbij de wijkbewoners werkt. Daardoor is er meer inzicht in hun krachten en talenten, in hun omgeving maar ook in de voorzieningen die er in de wijk zijn. De bedoeling van het wijkteam is dat elk gezin of individu, als er problemen op meerdere gebieden zijn, te maken krijgt met één plan van aanpak en zoveel mogelijk één hulpverlener. Hierdoor hebben mensen met minder hulpverleners te maken.

De wijkcoach als spil

In alle vijf stadsdelen zijn wijkteams opgericht waarin minimaal één medewerker van elk van de 6 organisaties deelneemt als wijkcoach. De wijkcoaches zijn werkzaam op het gebied van zorg- en hulpverlening aan zogeheten ‘multi-probleem’ gezinnen. Indien nodig roept de wijkcoach de hulp in van zognoemde expertisepartners.

Op de website staan zowel beleidsstukken als documenten die door de wijkcoaches gebruikt worden.

Generalistische aanpak

Het samenwerkingsverband houdt in dat de wijkcoaches in dienst zijn van hun eigen moederorganisatie en in het team hun verschillende expertises inzetten om de individuen/gezinnen te helpen. Het uitgangspunt is door samen te werken in het team, bekend te raken met elkaars werkwijze en expertise om de werkwijze op termijn zo generalistisch als mogelijk te maken. Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënter (kortere doorlooptijden) en effectiever (integrale aanpak).

Er wordt samengewerkt met:

MEE Twente, Livio, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) Enschede-Haaksbergen, Bureau Jeugdzorg Overijssel, RIBW Groep Overijssel en de Gemeente Ensche-de. Als het nodig is, roept de wijkcoach hulp in van de Expertisepartners  Tactus verslavings-zorg en Mediant geestelijke gezondheidszorg

Website