Wmo-ambassadeurs GGz

praktijkvoorbeeld - 11 juli 2013

De ambassadeurs zijn in Amsterdam actief om onder de doelgroep GGz signalen te verzamelen wat wel en niet werkt bij de Wmo. Zij zijn ervaringsdeskundigen met een lange staat van dienst in de belangenbehartiging en bij de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg en rehabilitatie. De ervaringskennis van zichzelf en anderen zetten zij in om te adviseren bij de vele veranderingen in welzijn en zorg op gemeentelijk niveau. Maar niet alleen zijn zij boodschappers van die signalen, zij zijn ook vooral aanspreekpunt voor mensen met een GGz-achtergrond die op zoek zijn naar passende zorg.

Wat is het project?

Het project ‘Beleidsparticipatie moeilijk bereikbare groepen’ oftewel het Ambassadeursproject richt zich op doelgroepen die meer moeite hebben hun opvattingen over de Wmo of onderdelen daarvan kenbaar te maken. De coördinatie van het project ligt bij Cliëntenbelang Amsterdam.
Cliënten in de GGz vormen één van die moeilijk bereikbare doelgroepen. Inmiddels zijn er zes Wmo-ambassadeurs GGz actief bij Cliëntenbelang Amsterdam. Ze zijn afkomstig uit de Amsterdamse cliëntenbeweging, ze zijn onder meer actief geweest in de cliëntenraden en zetten nu hun kennis en netwerk in om de verbindende schakel te zijn tussen gemeentelijke voorzieningen en de doelgroep. De Wmo-ambassadeurs GGz signaleren de knelpunten en behoeften en helpen waar mogelijk cliënten en professionals met ervaringskennis op weg.

Hoe werkt het project?

 • Wekelijks heeft men contact met mensen die op zoek zijn naar informatie over gemeentelijke regelingen vanuit de Wmo of mogelijke behandeltrajecten.
 • Er zijn reguliere overleggen met Dienst Werk en Inkomen over verbeteringen in de dienstverlening aan de doelgroep GGz.
 • Door middel van presentaties bij Psychiatrie Cafés, congressen, buurthuizen, dag activiteiten centra, Huis van de Buurt, cliëntenraden en onderwijsinstellingen informeert men over het werk van de Wmo-ambassadeurs GGz.
 • Het inzetten van Mystery Guests bij de sociale loketten om te toetsen of de informatievoorziening van de gemeente rekening houdt met de doelgroep GGz.
 • Uitwisseling van ervaringen met ambassadeurs in andere delen van Nederland, waaronder in Drenthe.

Wat zijn de succesfactoren?

 • 25 mensen met een GGz-achtergrond zijn intensief begeleid in de zoektocht naar de geschikte trajecten van zorg en re-integratie.
 • De gemeente Amsterdam heeft in 2010 beslist de ambassadeursmethode structureel in te zetten voor de doelgroepen GGz, dak- en thuislozen, doven en slechthorenden en kleine taalgroepen.
 • De ambassadeursmethode bewijst zich de laatste twee jaar vooral als zeer geschikt om gedurende de transities van delen van de AWBZ naar de Wmo de vinger aan de pols bij de doelgroep te houden.
 • Eind 2012 is de ambassadeursmethode in Amsterdam uitgebreid met Jongerenambassadeurs, om de transitie van de Jeugdzorg en Jeugd GGZ naar de gemeente te begeleiden.
   

Financiering:

Cliëntenbelang Amsterdam is de dragende organisatie en ontvangt hiervoor jaarlijks 30.000 subsidie.
 

Website

Looptijd

Vanaf 2008

Uitvoerende organisaties

Cliëntenbelang Amsterdam
Plantage Middenlaan 14 1 hoog
1018 DD Amsterdam
T (020) 75 25 100
F (020) 75 25 101
E info@clientenbelangamsterdam.nl

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Bereik

Lokaal

Contact

Maarten Muis
E m.muis@clientenbelangamsterdam.nl
T 06-46295116