Wonen in vriendelijke, veilige en schone straten

Mensen maken de Stad

Bewoners maken praktische afspraken waardoor het prettiger wonen is in hun straat. Buren hebben beter contact en houden hun straat veilig en schoon.

Wat levert Mensen maken de Stad op?

Bij Mensen maken de Stad (MMS) werken bewoners aan een prettige buurt, waar mensen respectvol met elkaar omgaan. Jaarlijks maken zo’n 500 straten in Rotterdam straatafspraken. Dit zijn eenvoudige en praktische afspraken waarmee bewoners hun eigen straat vriendelijk, veilig en schoon houden.

Door het intensieve contact met bewoners levert MMS een belangrijke bijvangst op: problemen achter de voordeur komen in beeld. Het gaat dan om problemen rond (sociale) veiligheid, taal, werk, inkomen en zorg. Andere effecten zijn:

  • Doordat bewoners zich houden aan de eigen straatregels en aan de wettelijke regels zijn er minder onprettige gedragingen in de straat.
  • Mensen durven elkaar eerder aan te spreken. De grotere betrokkenheid met elkaar zorgt ervoor dat mensen veel minder negatief gedrag vertonen.
  • Bewoners zijn meer tevreden met de straat en over de omgang met andere bewoners, maar vooral ook met de eigen woning.
  • In ongeveer twee derde van de straten is het vertrouwen toegenomen in professionals en organisaties.

Hoe werkt Mensen maken de Stad?

Bewoners bepalen zelf hoe ver zij willen gaan bij het werken aan hun straat. Het hangt af van wat zij willen en wat zij kunnen doen. In sommige straten vinden bewoners kennen en gekend worden genoeg, in andere straten willen ze ook problemen aanpakken.

De werkwijze van MMS kent drie fases:

  1. In kaart brengen wat er speelt in de straat.
  2. Straatafspraken maken en bewoners activeren.
  3. Invoeren van de straatafspraken.

Tijdens het traject krijgt de straat ondersteuning van het opbouwwerk en back-up van instellingen en diensten. De (deel)gemeente geeft subsidie voor MMS.

Mensen maken de Stad is ontstaan vanuit een eerder ontwikkelde methodiek Opzoomeren, waarin straatbewoners werken aan beter contact met hun buren.

Looptijd

Het project is gestart in 2006

Uitvoerende organisatie

Opzoomer Mee
www.opzoomermee.nl

Contact

E info@opzoomermee.nl

Download good practice:

Good-practice-mensen-maken-de-stad.pdf 573.84 KB