Woonzorgcomplex de Wielborgh Dordrecht

praktijkvoorbeeld - 1 januari 1995

De Wielborgh in Dordrecht is een voorbeeld van een transformatie van een groot verzorgingshuis in vier moderne woonzorgcomplexen. Een woonzorgcomplex is een complex van zelfstandige woningen, waarbij in het ontwerp aandacht is besteed aan veilig en beschut wonen.

Doel

Bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven.

Doelgroep

Ouderen in Dordrecht e.o. die zorg en/of ondersteuning nodig hebben.

Aanleiding

In 2005 hebben de gemeente Dordrecht en de 24 andere leden van het platform Ouderen en Gehandicaptenbeleid Dordrecht een convenant Wonen, Zorg en Welzijn gesloten. In het bijbehorende Actieprogramma staan afspraken over nieuw te bouwen aangepaste woningen voor ouderen en gehandicapten en over het creëren van zorg- en welzijnvoorzieningen op loopafstand. Stichting de Wielborgh is een van de partijen in het convenant.

Het uitgangspunt van het convenant is de wens van veel ouderen en gehandicapten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Het woonzorgconcept is gekozen om invulling te geven aan deze wens van ouderen en om hen de zeggenschap over hun eigen leven te laten houden. In de uitvoering wordt actief naar samenwerking met de omgeving van de bewoners gezocht voor ondersteuning. (mantelzorg).

Werkwijze

Stichting de Wielborgh bestaat uit vier woonzorgcomplexen (de ‘Wielen’). Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement met een consequente doorgevoerde contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. Bewoners huren de woning van een woningbouwcorporatie en ontvangen alle vormen van zorg en dienstverlening van de Wielborgh. De woningen voldoen aan de eisen van aanpasbaar wonen. De complexen staan allemaal middenin de wijk en in de directe nabijheid van winkelcentra. De welzijnsfunctie van de woon-zorgcomplexen is vormgegeven door een ruim activiteitenaanbod en ondersteuning door ouderenadviseur.

Ook ouderen uit de wijken rond de woonzorgcomplexen kunnen gebruik maken van de dienstverlening van De Wielborgh. In de praktijk wordt hier zeer veel gebruik van gemaakt, want De Wielborgh ontvangt zo’n 1700 bezoekers per locatie per week.

Website

Looptijd

Doorlopend vanaf 1995

Uitvoerende organisaties

Stichting de Wielborgh
Beverwijckstraat 49
3311 GB Dordrecht
T 078-6492111
E secretariaat@wielborgh

Plaats

Dordrecht

Provincie

Zuid-Holland

Land

Nederland

Bereik

Ouderen in Dordrecht e.o. die zorg en/of ondersteuning nodig hebben.

DownloadsTypeGrootte
Actieprogramma Zorg Welzijn voor ouderen en gehandicapten in Dordrecht pdf1.29 MB