Zelfhulp: zelf doen met hulp van lotgenoten

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

29 november 2015

Zelfhulp helpt mensen bij het herstellen van hun psychische of lichamelijke klachten. Het kenmerkende zit hem in het eerste woord: zelf, in de betekenis van zelf doen. Met hulp van lotgenoten bevorder je zelf je herstel. Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant stimuleert het bestaan van zelfhulpgroepen.

Wat levert Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant op?

Het netwerk bevordert zelfhulp in de regio door:

 • scholing en training van initiatiefnemers voor nieuwe zelfhulpgroepen;
 • zichtbaarheid van zelfhulp te vergroten door voorlichting op opleidingen;
 • informatie te bieden over de mogelijkheden van zelfhulp in de regio;
 • financieringskanalen voor zelfhulp aan te boren en te onderhouden.

Het Zelfhulp Netwerk biedt concrete steun aan zelfhulpgroepen:

 • Ze stelt groepsruimten beschikbaar.
 • Ze ondersteunt bij PR-activiteiten, bijvoorbeeld wanneer de groep een folder wil maken.
Het ontstaan van het zelfhulpnetwerk in Zuidoost-Brabant begint bij het persoonlijke verhaal van Joke de Haas. In de jaren 70 van de vorige eeuw was zij opgenomen in een psychiatrische inrichting.
’s Nachts spraken de vrouwen op de zaal met elkaar, zonder enige vorm van begeleiding. Zij deelden ervaringen en vertelden elkaar hoe zij omgingen met hun kwaal. Joke voelde de kracht van dit fenomeen en werkte samen met haar medepatiënten aan haar herstel.

Joke is in 1984 één van de twee oprichters van Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant..

 

Hoe werkt Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant?

Het netwerk is onafhankelijk van bestaande instituties en ook van patiëntenorganisaties. Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant krijgt voor de reguliere werkzaamheden financiering door gemeenten in het kader van de Wmo. Voor projecten die bedoeld zijn om de beeldvorming rond zelfhulp te versterken of het introduceren van zelfhulp bij een bredere doelgroep zoekt de stichting financiering bij fondsen.

Wat zijn de succesfactoren van zelfhulp?

Gouden regels voor het organiseren van zelfhulp zijn:

 • Mensen staan in alles voorop.
 • Zelfhulp is geen professionele hulpverlening.
 • Een zelfhulpgroep begint met een maatje.
 • Bind de zelfhulpgroepen aan het netwerk, maar bind ze niet vast.
 • Hoor de vraag achter de vraag.
 • Bouw het netwerk rond de behoeften van zelfhulpgroepen en/of -organisaties.
 • Zorg voor privacy en anonimiteit.
 • Bouw gezag op door jezelf toe te staan te lachen en te huilen.
 • Werk samen als het meerwaarde heeft voor de groepen of individuele mensen, anders niet.

Website

www.zelfhulpnetwerk.nl

Uitvoerende organisatie

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
Eindhoven

www.zelfhulpnetwerk.nl
E eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl

Contactpersonen

Hetty van Asten
Hannah van Duivenbode (coördinator)
E eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl