Zelfhulpgroep voor transgenderpersonen met een biculturele achtergrond

25 juli 2016

Transgenders met verschillende culturele achtergronden en hun naasten vinden herkenning in een zelfhulpgroep. Ervaringsdeskundigen begeleiden de deelnemers.

Zelfhulpgroep waar transgenders vrijuit spreken

Transseksuelen, transgenders en mensen met vragen over hun genderidentiteit (zoekers) vinden bij Trans United:

  • contact met lotgenoten;
  • grotere zichtbaarheid;
  • empowerment.

Ook partners, ouders, kinderen, familie en andere naasten kunnen terecht bij de zelfhulpgroep, bedoeld voor multiculturele transgenders.

Ervaringsdeskundigen begeleiden de zelfhulpgroep. Transgenders spreken er vrijuit over de specifieke problemen die te maken hebben met andere culturele achtergronden.

Hoe werkt Trans United?

Lotgenotencontact is belangrijk. Weten dat je niet de enige bent. Het kunnen delen van gevoelens, ervaringen en kennis is heel belangrijk om jezelf te kunnen zijn en om te gaan met het 'anders zijn'. Door het organiseren van bijeenkomsten op vaste dagen en in diverse samenstellingen kunnen transgenders en hun naasten veilig ontmoeten of informatie opdoen.

Wat zijn de succesfactoren?

De zelfhulpgroep is succesvol door:

  • ervaringsdeskundigheid: vrijwilligers die elk op hun eigen manier te maken hebben met transseksualiteit of transgenderzijn begeleiden de groepen;
  • bijeenkomsten van gelijkgestemden;
  • mogelijkheden tot zelfontplooiing die de aanpak biedt;
  • de veilige omgeving van de bijeenkomsten.

Iets voor u?

Wilt u lotgenotencontact organiseren voor en door transgenders met verschillende culturele achtergronden, dan is de aanpak van Trans United wellicht iets voor u.

Website

www.trans-united.org

Uitvoerende organisatie

Transvisie
E transunited@transvisie.nu
www.transvisie.nl

Plaats

Amsterdam