Zelfstandig blijven wonen met professionele burenhulp

Zorgwacht
praktijkvoorbeeld - 15 augustus 2016

Professionaliseren van volwassenen die ver van de arbeidsmarkt staan, door het aanbieden van een zorg opleiding in combinatie met werken in de zorgpraktijk en zodoende opleiden tot professionele zorgkrachten. 

Wat is zorgwacht?

In de Utrechtse wijk Overvecht levert Zorgwacht sinds 2007 'professionele mantelzorg en burenhulp' aan kwetsbare ouderen en burgers met een beperking. Ouderen kunnen voor huishoudelijke ondersteuning, een boodschap of gewoon een praatje terecht bij een Zorgwacht. De professionele mantelzorg en burenhulp wordt geboden door vrouwen die voorheen ver van de arbeidsmarkt stonden.

Wat levert het op?

Volgens Wilhelmien Looymans, initiatiefnemer en oprichter van de Zorgwacht-vakschool, snijdt het mes aan twee kanten. 'Het project is goed voor de wijk, eenzame ouderen blijven langer zelfredzaam. De leerlingen werken in hun eigen wijk en doen werk waarmee ze van huis uit vertrouwd zijn. Ze zetten een stap naar werk en hoeven zich niet druk te maken over kosten, reiskostenvergoedingen of eventuele kinderopvang. Eenmaal gediplomeerd zijn ze formeel bevoegd en inzetbaar voor Stichting Zorgwacht.'

Hoe werkt Zorgwacht?

Zorgwacht werkt met volwassenen, al dan niet met een uitkering, die een 'afstand tot de arbeidsmarkt' hebben. Zorgwacht biedt hen via een stageovereenkomst een opleiding op de Zorgwacht-vakschool. Die heeft een zeer laag uitvalrisico door de intensieve persoonlijke begeleiding. Tijdens die opleiding bieden ze als leerling-Zorgwacht informele zorg in de krachtwijk. Ze halen binnen één jaar de mbo-startkwalificatie 'Helpende zorg en welzijn mbo niveau 2' en gaan als gediplomeerd 'Zorgwacht' in de wijk aan de slag.

Wat zijn de succesfactoren?

De visie, professionaliteit, inzet en ondernemingslust van de initiatiefneemster Wilhelmien Looymans.

Een professionele burenhulp! Iets voor u?

Bent u een wijkbestuurder of anderszins betrokken bij preventie van zorg en welzijn in de wijk en/of bij arbeidstoeleiding van volwassenen in uw wijk? Raadpleeg de website www.zorgwacht.nl. Als u daardoor geïnspireerd raakt om zelf een gelijksoortige dienst op te zetten, schroom niet contact op te nemen met Wilhelmien Looymans.

Website

Contact

Wilhelmien Looymans
T 030-8794595
M 06-54225991
info@zorgwacht.nl